[SQL_DB] Hướng dẫn cài đặt MySQL Percona Server 5.6 trên CentOS/RedHat 6.x

[SQL_DB] Hướng dẫn cài đặt MySQL Percona Server 5.6 trên CentOS/RedHat 6.x

Dịch vụ : MySQL Database Percona version 5.6
Hệ Điều Hành : CentOS/RedHat 6.x

Trong bài hướng dẫn này mình sẽ hướng dẫn cài bạn cài đặt dịch vụ MySQL Percona Server 5.6 với điều kiện hướng dẫn là bạn cài mới dịch vụ MySQL Database, trước đó chưa cài dịch vụ MySQL vì bài này không hướng dẫn Upgrade hay chuyển đổi phiên bản dịch vụ MySQL qua lại. Ở đây mình cũng không hướng dẫn khởi tạo user mới hay gán mật khẩu vì nó không nằm trong phạm vi bài viết.

MySQL Percona Server là nhánh biến thể của MySQL, được một công ty đầu tư để tối ưu hóa và cung cấp nhiều tính năng cải thiện hiệu suất hoạt động đáng kể.

1. Cài đặt các gói Dependencies cần thiết cho hệ thống OS CentOS/RedHat 6.x

# yum install epel -y
# yum install -y gcc-c++ autoconf automake zlib-devel bc
# yum -y groupinstall "Perl Support" "Compatibility libraries" “Development Tools”

2. Cài đặt gói Repository của Percona

– Để cài đặt MySQL Percona bạn có thể compile source nhưng thường chúng ta sẽ cài đặt thông qua gói Repository được cung cấp bởi Percona.

OS 64bit

# wget https://www.percona.com/redir/downloads/percona-release/percona-release-0.0-1.x86_64.rpm
# rpm -ivh percona-release-0.0-1.x86_64.rpm

OS 32bit

# wget https://www.percona.com/redir/downloads/percona-release/percona-release-0.0-1.i386.rpm
# rpm -ivh percona-release-0.0-1.i386.rpm

3. Gỡ bỏ thư viện “mysql-libs” version 5.1

– Ta phải gỡ bỏ thư viện mysql có sẵn trong hệ thống, thường là phiên bản cũ 5.1 , nếu không gỡ bỏ thì sẽ xảy ra lỗi xung đột khi cài đặt Percona MySQL 5.6 . Khi gỡ bỏ thư viện cũ này sẽ dính đến 1 số phần mềm base hệ thống sẽ bị gỡ bỏ theo, nhưng cũng khá đơn giản là lúc sau ta sẽ cài lại bộ thư viện mysql phiên bản mới của Percona Repository và các phần mềm base đã bị xoá sẽ được cài đặt lại luôn. Lưu ý là đã cài bản Repository Percona thì mới nên gỡ bỏ thư viện cũ.
– Các chương trình sẽ bị gỡ bỏ theo gồm có : “cronjobs” – cronie ; sysstat ; postfix
– Các chương trình trên sẽ được cài đặt lại qua “yum” đơn giản nên không cần lo lắng.

# yum remove mysql-libs -y
# yum install mysql-libs
# yum install cronie sysstat postfix -y

4. Cập nhật Repository và tiến hành cài đặt Percona MySQL Server 5.6

# yum update
# yum install -y Percona-Server-client-56 Percona-Server-server-56 Percona-Server-devel-56

– Khởi động dịch vụ lên.

# /etc/init.d/mysql start
Starting MySQL (Percona Server). SUCCESS!

– Kiểm tra tình trạng dịch vụ

# /etc/init.d/mysql status
SUCCESS! MySQL running (2357)

5. Tiến hành các thiết lập khác

+ Chạy chương trình “mysql_secure_installation” để thiết lập các cấu hình an toàn thông tin cơ bản
– Khi chạy chương trình lệnh này, chúng ta sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu mới cho user root nếu chưa có, xoá bỏ user anonymous, tắt chức năng cho phép login root từ bên ngoài hệ thống, reload lại phân quyền dịch vụ MySQL.
– Mình khuyến cáo nên chạy chương trình này khi đã cài đặt xong MySQL Service.
– Nhớ ghi chú lại thông tin mật khẩu tương ứng user root.
– Nội dung dài quá nên không post các dòng text

# mysql_secure_installation

+ Cài đặt đăng nhập không cần hỏi password

– Ta chỉ cần cấu hình file “$HOME/.my.cnf” thì lúc này khi thực thi lệnh đăng nhập “mysql” dịch vụ sẽ kiểm tra file “.my.cnf” nằm trong thư mục $HOME tương ứng user gõ lệnh có cấu hình thông tin đăng nhập tự động hay không. Từ đó sẽ trích xuất thông tin trong file đó ra mà đăng nhập.
– Còn không thì mỗi lần bạn đăng nhập dịch vụ MySQL, bạn phải gõ ghi nhớ mật khẩu tương ứng.

# vi /root/.my.cnf
[client]
user=root
password=matkhau

– Tiến hành đăng nhập thử. Nếu vào được màn hình thông báo như dưới là bạn đã thành công.

# mysql
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 2461
Server version: 5.6.28-76.1 Percona Server (GPL), Release 76.1, Revision 5759e76

Copyright (c) 2009-2015 Percona LLC and/or its affiliates
 Copyright (c) 2000, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
 affiliates. Other names may be trademarks of their respective
 owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql>

Như vậy mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt xong dịch vụ MySQL Database Percona version 5.6 .
Chúc các bạn thành công với bài hướng dẫn nhỏ như vậy.

Previous article[PKI] Digital Signature – Chữ ký số là gì ?
Next article[cPanel] Vô hiệu hoá giám sát khởi động lại dịch vụ bởi cPanel Monitoring trong cPanel
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !