[CSF] Lỗi *WARNING* URLGET set to use LWP but perl module is not installed,…

Khi cài đặt hay vận hành firewall CSF thì bạn có thể sẽ gặp log thông báo lỗi như sau :

*WARNING* URLGET set to use LWP but perl module is not installed, reverting to HTTP::Tiny

Lúc này để giải quyết lỗi này thì bạn chỉ cần cài đặt thêm gói Perl-www :

# yum install perl-libwww-perl

 

Chúc các bạn thành công !

Previous article[DirectAdmin] Thông tin mật khẩu mặc định account Admin đăng nhập DA
Next articleMicrosoft Security Essentials 4.8.204.0
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !