[CSF] Lỗi “Binary location for [HOST] [/usr/bin/host] in /etc/csf/csf.conf is either incorrect”

Lỗi “Binary location for [HOST] [/usr/bin/host] in /etc/csf/csf.conf is either incorrect”

Khi bạn khởi động chương trình tường lửa CSF, nếu bạn gặp thông báo lỗi sau :

*WARNING* Binary location for [HOST] [/usr/bin/host] in /etc/csf/csf.conf is either incorrect, is not installed or is not executable
*WARNING* Missing or incorrect binary locations will break csf and lfd functionality

 

Lỗi này xảy ra phần nhiều do việc thiếu chương trình “/usr/bin/host“. Để giải quyết được lỗi này ta chỉ cần cài đặt gói “bind-utils” :

# yum -y install bind-utils

Sau đó khởi động lại là hết thông báo lỗi.

# csf -r

Chúc các bạn thành công.

Previous article[MacOS] Xoá cache trình duyệt Chrome trên MacOS bằng command line
Next article[Nginx] Lỗi trắng trang website khi xài Nginx + FastCGI Caching
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !