[CSF] Lỗi “Binary location for [HOST] [/usr/bin/host] in /etc/csf/csf.conf is either incorrect”

864

Lỗi “Binary location for [HOST] [/usr/bin/host] in /etc/csf/csf.conf is either incorrect”

Khi bạn khởi động chương trình tường lửa CSF, nếu bạn gặp thông báo lỗi sau :

 

Lỗi này xảy ra phần nhiều do việc thiếu chương trình “/usr/bin/host“. Để giải quyết được lỗi này ta chỉ cần cài đặt gói “bind-utils” :

Sau đó khởi động lại là hết thông báo lỗi.

Chúc các bạn thành công.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here