[AWS-News] Bản tin cập nhật từ AWS – 14/05/2018

Xin chào các bạn! Đây là bản tin tuần về các tính năng mới nhất từ AWS vào đầu tuần 14/05/2018 .

aws news? Giới thiệu thiết bị Real-Time IoT – thiết bị theo dõi các phân tích từ Kinesis Data:
Thiết bị Real-Time IoT là một giải pháp, cho phép bạn dễ dàng theo dõi kết nối và hoạt động của các thiết bị IoT một cách real-time. Với việc giới thiệu tính năng mới này AWS mong muốn bạn quan tâm vào các metric để có một ứng dụng tốt nhất hơn là việc lo lắng về hạ tầng.
Link: https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2018/05/introducing-real-time-iot-device-monitoring-with-kinesis-data-analytics/

? Database Migration Service(DMS) đã hỗ trợ dòng instance R4:

DMS đã hỗ trợ loại instance R4, loại instance tối ưu về bộ nhớ. Cho phép bạn sử dụng để di chuyển hoặc sao chép khối lượng công việc bị ràng buộc bộ nhớ, thường với các Giao dịch cao trên mỗi giây (TPS) và phải cần được di chuyển gần như real-time.
Link: https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2018/05/aws-database-migration-service-supports-r4-instance-types/

? Amazon Connect giờ đã hỗ trợ đầu vào là keypad với một Amazon Lex Chatbot:
Trước đây, khách hàng chỉ có thể tương tác với Amazon Lex chatbot qua đầu vào là giọng nói. Giờ đây khách hàng có thể tương các với một Amazon Lex chatbot qua cả đường keypad. Việc hỗ trợ thêm đường keypad giúp khách hàng có nhiều lựa chọn để tương tác với Bot, Ví dụ như bạn ở bệnh viện thì cách tốt nhất để giao tiếp là gõ keypad sẽ tránh làm phiền người khác
Link: https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2018/05/amazon-connect-now-supports-keypad-input-with-an-amazon-lex-chat/

? Amazon Aurora Backtrack có thể đưa một Database trở lại một thời điểm nào đó:
Khi bạn lỡ xóa một bảng trong cơ sở dữ liệu hoặc thậm chí xóa nhiều bảng, bạn có thể sẽ phải restore cả database từ một bản backup trước. Nhưng với tính năng Backtrack từ Aurora, bạn có thể lôi dữ liệu về trong khoảng thời gian trước đó. Tất nhiên bạn phải bật tính năng này trong Console của RDS.
Link: https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2018/05/amazon-aurora-backtrack-can-move-a-database-back-in-time/

? AWS Glue đã xuất hiện tại EU (London) AWS Region:
AWS Glue giúp bạn tự động hóa một số công việc liên quan đến xây dựng, duy trì, các công việc trích xuất, chuyển đổi và tải (ETL). AWS Glue thu thập các thông tin từ các nguồn dữ liệu của bạn sau đó xác định kiểu dữ liệu, đưa ra các lược đồ và các phép chuyển đổi.
Link: https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2018/05/aws-glue-is-now-available-in-the-eu-london-aws-region/

Cùng rất nhiều tính năng mới khác từ trang chủ của AWS:
? https://aws.amazon.com/new

 

Nguồn: AWS Việt Nam

Previous articleEbook Lab VMware vSphere 6.5 – Install, Configure and Manage (PDF)
Next articleTop thắc mắc bạn cần hỏi nhà cung cấp Cloud Server trước khi sử dụng
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !