Hướng dẫn cấu hình Logging Terraform

Hướng dẫn cấu hình Logging TerraformCuongquach.com | Chắc khi bạn sử dụng công cụ Terraform để khởi tạo các hạ tầng dịch vụ như Cloud AWS hoặc dịch vụ khác thì bạn sẽ thường quan tâm làm sao để ghi log/hiển thị log quá trình chạy Terraform đây ?!

Mặc dù Terraform khi khởi chạy nếu phát sinh lỗi sẽ hiển thị cụ thể cho bạn, nhưng đôi khi bạn muốn biết chi tiết hơn các thông tin về biến dữ liệu, cấu trúc dữ liệu mà Terraform đã xử lý và giao tiếp với các API Resource hạ tầng khác thì làm sao , làm sao đây ?! ?!

cau-hinh-logging-terraform

Thao tác cấu hình Logging trong Terraform

Terraform sẽ sử dụng 2 biến môi trường nếu tồn tại để kích hoạt tính năng ghi Logging vào file hoặc hiển thị ra terminal session. Hai biến đó gồm :

  • TF_LOG : kích hoạt việc ghi log/hiển thị log khi chạy chương trình lệnh Terraform.
  • TF_LOG_PATH : chỉ định file log mà Terraform sẽ ghi thông tin log.

Các mức độ log mà Terraform hỗ trợ gồm :

  • TRACE (mặc định)
  • DEBUG
  • INFO
  • WARN
  • ERROR

Lưu ý:
– Nếu bạn set biến môi trường ‘TF_LOG‘ thì coi như không có kích hoạt chức năng log để debug khi chạy Terraform.

Vậy cấu hình biến môi trường ghi log cũng đơn giản như sau, bạn có thể set biến môi trường tạm thời hoặc set biến môi trường vào profile user để luôn load lên khi khởi động user đó :

+ PowerShell

> $env:TF_LOG="TRACE"
> $env:TF_LOG_PATH="terraform.txt"

+ Bash/Sh

# export TF_LOG="TRACE"
# export TF_LOG_PATH="/var/log/terraform.txt"
# echo 'TF_LOG="TRACE"' > $HOME/.bashrc
# echo 'TF_LOG_PATH="/var/log/terraform.txt"' > $HOME/.bashrc

Log hiển thị trên Terminal Session
Nếu bạn không muốn ghi log ra file, mà muốn hiển thị log Terraform khởi chạy để debug quá trình chạy Terraform thì chỉ cần set biến môi trường ‘TF_LOG‘ là được, không set biến môi trường ‘TF_LOG_PATH‘.

# export TF_LOG="TRACE"
# unset TF_LOG_PATH

Rồi giờ thì bạn chỉ cần di chuyển đến resource thư mục cấu hình hạ tầng Terraform của bạn và chạy chương trình Terraform thôi. Sau đó xem log chạy Terraform ở file log đã chỉ định hoặc trên Terraminal Session.

# terraform init
# terraform plan
# terraform apply -auto-approve

Đơn giản phải không nào, chúc bạn thành công ?!

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleEbook Bảo mật Website A-Z (PDF)
Next articleEbook 11 rủi ro bảo mật trong doanh nghiệp (PDF)
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !