[DirectAdmin] Thông tin mật khẩu mặc định account Admin đăng nhập DA

1251

[DirectAdmin] Thông tin mật khẩu mặc định account Admin đăng nhập DA

Khi bạn cài đặt xong hệ thống Direct Admin thì mặc định DA sẽ lưu thông tin user/password của account admin tại thư mục có tên “setup.txt”. Nếu bạn để mặc định và không hề thao tác thay đổi thông tin mật khẩu của admin thì bạn có thể tìm thông tin đó và sử dụng nó để đăng nhập như sau :

Hãy chú ý 2 giá trị thông tin mà bạn cần tìm, “adminpass” chính là thông tin password của bạn :

Để thay đổi mật khẩu user admin, bạn có thể thực hiện thông qua Command Line, lưu ý mật khẩu thay đổi rồi sẽ không được lưu lại vào file “setup.txt” .

Chúc bạn thành công !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here