[DirectAdmin] Kiểm tra phiên bản các chương trình dịch vụ Direct Admin quản lý

Kiểm tra phiên bản các chương trình dịch vụ mà Direct Admin quản lý

Chúng ta sẽ kiểm tra thông tin phiên bản các dịch vụ chương trình trên hệ thống Direct Admin quản lý.

Phiên bản Direct Admin ?
Direct Admin cung cấp cho chúng ta link liệt kê các phiên bản Direct Admin đã được ban hành sử dụng cũng như ngày ban hành.
Link : http://www.directadmin.com/versions.php?action=allversions


Nếu bạn muốn check nhanh phiên bản mới nhất của Direct Admin là bao nhiêu, bạn có thể truy cập đường link này : http://www.directadmin.com/version.php


Phiên bản các chương trình/dịch vụ Direct Admin đang quản lý trên hệ thống

Thế bây giờ quay trở lại câu hỏi (?) làm sao để kiểm tra được thông tin phiên bản hiện tại của các chương trình/dịch vụ mà Direct Admin quản lý trên hệ thống của bạn đang sử dụng là bao nhiêu ? Cái này khác với phiên bản công cụ tiện ích Custombuild của Direct Admin nhé.

Lệnh sau đây sẽ liệt kê phiên bản các dịch vụ chương trình mà Direct Admin quản lý trong đó bao gồm cả chính phiên bản Direct Admin và các chương trình phần mềm đã được cài đặt.

# /usr/local/directadmin/custombuild/build versions | grep "Latest version of DirectAdmin"
Latest version of DirectAdmin: 1.50.0
Installed version of DirectAdmin: 1.50.0

Latest version of Apache: 2.4.18
Installed version of Apache: 2.4.18

Latest version of Pure-FTPD: 1.0.42
Installed version of Pure-FTPd: 1.0.42

Latest version of libpng: 1.6.21
Installed version of libpng: 1.6.21

Latest version of ICU4C: 4.8.1.1
Installed version of ICU4C: 4.8.1.1

Latest version of libxslt: 1.1.28
Installed version of libxslt: 1.1.28

Latest version of libxml2: 2.9.3
Installed version of libxml2: 2.9.3

Latest version of iconv: 1.14
Installed version of iconv: 1.14

Latest version of PCRE: 8.20
Installed version of PCRE: 8.20

Latest version of FreeType: 2.6.3
Installed version of FreeType: 2.6.3

Latest version of dovecot: 2.2.22
Installed version of dovecot: 2.2.22

Latest version of dovecot.conf: 0.1
Installed version of dovecot.conf: 0.1

Latest version of PHP 5.5: 5.5.33
Installed version of PHP 5.5: 5.5.33

Latest version of RoundCube webmail: 1.1.4
Installed version of RoundCube webmail: 1.1.4

Latest version of phpMyAdmin: 4.5.5.1-all-languages
Installed version of phpMyAdmin: 4.5.5.1-all-languages

Latest version of SquirrelMail: 1.4.23-20150507_0200
Installed version of SquirrelMail: 1.4.23-20150507_0200


Với lệnh trên bạn đã hoàn toàn kiểm soát được thông tin các phiên bản chương trình dịch vụ đã được Direct Admin cài đặt và quản lý.

Chúc các bạn thành công.

Previous article[Nginx] Cấu hình Nginx chuyển hướng truy cập URL www sang non-www và ngược lại
Next article[PKI] Tìm hiểu về Server Name Indication (SNI) hỗ trợ nhiều site HTTPS trên cùng 1 shared IP
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !