[DirectAdmin] Kiểm tra phiên bản các chương trình dịch vụ Direct Admin quản lý

1295

Kiểm tra phiên bản các chương trình dịch vụ mà Direct Admin quản lý

Chúng ta sẽ kiểm tra thông tin phiên bản các dịch vụ chương trình trên hệ thống Direct Admin quản lý.

Phiên bản Direct Admin ?
Direct Admin cung cấp cho chúng ta link liệt kê các phiên bản Direct Admin đã được ban hành sử dụng cũng như ngày ban hành.
Link : http://www.directadmin.com/versions.php?action=allversions


Nếu bạn muốn check nhanh phiên bản mới nhất của Direct Admin là bao nhiêu, bạn có thể truy cập đường link này : http://www.directadmin.com/version.php


Phiên bản các chương trình/dịch vụ Direct Admin đang quản lý trên hệ thống

Thế bây giờ quay trở lại câu hỏi (?) làm sao để kiểm tra được thông tin phiên bản hiện tại của các chương trình/dịch vụ mà Direct Admin quản lý trên hệ thống của bạn đang sử dụng là bao nhiêu ? Cái này khác với phiên bản công cụ tiện ích Custombuild của Direct Admin nhé.

Lệnh sau đây sẽ liệt kê phiên bản các dịch vụ chương trình mà Direct Admin quản lý trong đó bao gồm cả chính phiên bản Direct Admin và các chương trình phần mềm đã được cài đặt.


Với lệnh trên bạn đã hoàn toàn kiểm soát được thông tin các phiên bản chương trình dịch vụ đã được Direct Admin cài đặt và quản lý.

Chúc các bạn thành công.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here