[DirectAdmin] Hướng dẫn đổi tên user trong Direct Admin sang tên mới

Hướng dẫn đổi tên user trong Direct Admin sang tên mới

Nếu các bạn sử dụng DirectAdmin và có nhu cầu muốn đổi thông tin tên của 1 user đã tạo trên DA sang cái tên user mới thì DA có hỗ trợ script để đổi thông tin các cấu hình, đường dẫn thư mục liên quan đến user sang cái tên mới nhằm đảm bảo các thông tin dịch vụ và mã nguồn hay dữ liệu của user sẽ không bị hư tổn.

Mình khuyến nghị các bạn nên dùng cách này để đổi thông tin user trên DA thay vì sử dụng các lệnh cơ bản bằng tay trên Linux. Chúng ta sẽ thực hiện các bước như sau :

Lưu ý :
– Khi bạn thay đổi tên user, thì thông tin CSDL MySQL prefix name khi quản lý trên DirectAdmin MySQL Management cũng sẽ bị thay đổi theo prefix của cái tên mới user.
Backup CSDL của bạn trước tiên.
– Nên các bạn lưu ý cập nhật cấu hình ứng dụng web với thông tin tên mới của CSDL bị thay đổi trong hệ thống.

1. Xác định tên user cần đổi
2. Dừng tiến trình user đang chạy hoặc thoát login user

Đảm bảo user hiện không login hoặc không có tiến trình nào chạy dưới quyền user này trên hệ thống. Bạn có thể tạm ngừng các dịch vụ web lại trong vài phút do các tiến trình PHP nếu chạy ở 1 vài mode sẽ phải chạy dưới quyền user tương ứng.

# killall -u olduser
# /etc/init.d/directadmin stop
# /etc/init.d/nginx stop
# /etc/init.d/httpd stop


3. Tiến hành chạy script DA để đổi tên

 Tiến hành thay đổi tên bằng script của DirectAdmin. Với cú pháp : ./change_username.sh olduser newuser

# cd /usr/local/directadmin/scripts
# ./change_username.sh olduser newuser

 

– Như vậy là hoàn thành. Bạn nên kiểm tra lại các thông tin liên quan và start các dịch vụ lên lại.

Chúc các bạn thành công.

Previous article[Database] Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.1 Server trên CentOS/RHEL 6/7
Next article[Nginx] Cấu hình chuyển hướng truy cập HTTP sang HTTPS trong Nginx
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !