[HP] Hướng dẫn nâng cấp firmware iLO HP OOB qua web GUI và SSH

Firmware iLO, bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách thức nâng cấp firmware iLO của port OOB dòng HP Server (cổng iLO) nhé. Nếu ai chưa biết iLO (intergrated Lights Out) thì có thể tìm hiểu về nó trên google. Tóm gọn nhanh thì nó là một cổng riêng biệt trên server, có chương trình và phần cứng độc lập, giúp quản lý phần cứng server độc lập, nó có chương trình WebGUI để quản lý cũng như command line tương ứng.

Mình sẽ demo trên HP iLO2 , phiên bản cũ kĩ khá lâu đời, còn những phiên bản mới iLO3 và 4 thì cách thức như nhau.

Đầu tiên nên kiểm tra phiên bản firmware hiện tại trên web GUI iLO của server. Nếu thấp hơn phiên bản mới nhất hiện tại thì có thể update lên.

Hoặc bằng chương trình tool ‘hponcfg‘ của HP trên OS Linux.

# hponcfg | grep Firmware
Firmware Revision = 2.23 Device type = iLO 2 Driver name = hpilo

 
1. Download file upgrade firmware iLO

– Truy cập link : http://www.hp.com/support/ilo2
– Chọn OS ví dụ : RedHat Linux 6, mục Firmware – Lights-Out Management
– Hiện tại vào thời điểm viết bài này thì phiên bản iLO2 : 2.29 (7/10/2015)
– Download về mình sẽ được file name ví dự như : CP027871.scexe

Link download FW iLO 2/3/4
http://www.hp.com/support/ilo2
http://www.hp.com/support/ilo3
http://www.hp.com/support/ilo4

  
Lưu ý:
– Nên sử dụng trình duyệt web Firefox tránh một số lỗi không tương thích khi update qua Website.

Cài đặt qua Web iLO GUI

Có trường hợp bạn không thể truy cập OS của server hoặc server chưa cài OS thì bạn cần upgrade firmware thông qua iLO GUI.

2.1. Giải nén file bin

– iLO2 firmware sẽ được giải nén trong thư mục do ta quy định.
– Thao tác thực hiện trên Linux, do down bản trên Linux, (máy mình MacOS).

# sh CP027871.scexe --unpack=iLO2_bin
# cd iLO2_bin/
# ls
CP027871.xml README.TXT flash_ilo2 ilo2_229.bin

2.2. Thực hiện upgrade trên Web iLO GUI

– Download file .bin đó về Windows Server, hoặc về local host có thể upload file .bin qua Website iLO2.
– Truy cập iLO2 Web Admin.
– Thực hiện upgrade : iLO GUI -> Administration -> iLO2 Firmware -> New firmware image


– Chọn file ‘ilo2_229.bin‘, rồi bấm ‘Send firmware image
– Sau đó ngồi đợi upload.

 
Cài đặt qua SSH Server

Bây giờ bạn muốn chạy trên môi trường OS Linux của server HP và tiến hành upgrade tự động qua các câu lệnh trên terminal SSH thì bạn sẽ làm như sau

3. Thực hiện upgrade trên SSH Terminal

– Upload file ‘CP027871.scexe‘ lên OS server cần upgrade iLO 2. Trước đó cài đặt một số chương trình cần thiết hỗ trợ. Bạn phải cài đặt chương trình ‘hponcfg’ để OS hỗ trợ cài đặt upgrade từ OS Linux.

+ CentOS/RHEL

# yum install -y libstdc++.so.6 libsysfs sysfsutils

+ Ubuntu/Debian

# apt-get install -y libsysfs2 sysfsutils rpm2cpio

 
– Tiến hành chạy cài đặt và làm theo các yêu cầu output trên màn hình. Nên chạy nền tiến trình với công cụ ‘screen‘ để phòng trường hợp đứt session.

# screen
# sh CP027871.scexe


Note:
– Còn 2 phương thức upgrade firmware iLO nữa, nhưng mình không đề cập ở đây do nhu cầu thực hiện ít hơn 2 phương thức trên.

Cám ơn đã theo dõi bài viết.

Previous article[PHP] Kiểm tra một giá trị có trong mảng arrray hay không với in_array() php
Next article[Dell] Hướng dẫn reset iDRAC Dell chương trình OOB Server Dell
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !