[Dell] Hướng dẫn reset iDRAC Dell chương trình OOB Server Dell

Tình huống của chúng ta là chúng ta không thể truy cập Dell iDRAC thông qua website GUI của chương trình được. Đôi khi gặp cả lỗi như sau :

Dell DRAC: RAC0218: The maximum number of user sessions is reached

 
Ok giải pháp là chúng ta sẽ SSH vào cổng OOB iDRAC của server Dell và sử dụng chương trình lệnh ‘racadm‘ thực hiện reset iDRAC.

– Kết nối đến IP OOB iDRAC (ví dụ 192.168.1.5).

# ssh root@192.168.1.5
root@192.168.0.120's password:
/admin1-> racadm

– Tiến hành chạy reset iDRAC, tiến trình reset iDRAC có thể tốn vài phút, sau đó hãy đăng nhập website iDRAC lại.

/admin1-> racadm racreset

Trân trọng.

Previous article[HP] Hướng dẫn nâng cấp firmware iLO HP OOB qua web GUI và SSH
Next article[HP] Fix lỗi hpacucli/hpssacli “Error No controllers detected”
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !