[Dell] Hướng dẫn reset iDRAC Dell chương trình OOB Server Dell

709

Tình huống của chúng ta là chúng ta không thể truy cập Dell iDRAC thông qua website GUI của chương trình được. Đôi khi gặp cả lỗi như sau :

 
Ok giải pháp là chúng ta sẽ SSH vào cổng OOB iDRAC của server Dell và sử dụng chương trình lệnh ‘racadm‘ thực hiện reset iDRAC.

– Kết nối đến IP OOB iDRAC (ví dụ 192.168.1.5).

– Tiến hành chạy reset iDRAC, tiến trình reset iDRAC có thể tốn vài phút, sau đó hãy đăng nhập website iDRAC lại.

Trân trọng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here