[Linux] Hướng dẫn xác định thông tin phần cứng vị trí PCI Bus trên Linux

403

Bài viết này sẽ giúp các bạn tìm ra được thành phần phần cứng nào đang hoạt động ở thông số vị trí PCI bus nào. Ví như mình, gặp một case trong thực tế khi giám sát server Dell thì kiểm tra log phần cứng từ OpenManage hoặc iDRAC Console thì gặp phải lỗi thông báo như sau :

hoặc output trên command line .
 
Lúc này thông tin mà mình muốn biết đó là lỗi ở trên xảy ra ở phần cứng thiết bị nào tương ứng thông số vị trí PCI bus nào. Vậy mình sẽ trình bày cách cơ bản để xác định thông tin phần cứng PCI Bus đó.

1. Sử dụng chương trình ‘lspci’

– Mình sẽ trình bày nội dung cơ bản mà chúng ta cần quan tâm khi sử dụng chương trình ‘lspci‘ trong trường hợp này.

1.1 Cấu trúc output ‘lspci’

– ‘lspci‘ sẽ in kết quả thống kê thông tin phần cứng PCI như sau :

 
– Nếu bạn muốn lấy thông tin đầy đủ về địa chỉ PCI (bao gồm phần <domain>) thì hãy dùng option ‘-D‘. Mặc định ‘lspci’ in ra màn hình không có thông tin <domain>.

Ví dụ 1:

– Output ngắn ngọn và mặc định sẽ như sau :
 
Ví dụ 2:

1.2 Cách sử dụng ‘lspci’

– Chúng ta thực hiện chạy ‘lspci‘ mà không cần bất cứ option hay tham số truyền vào làm gì , mặc định chương trình sẽ luôn liệt kê thông tin về PCI busphần cứng liên quan như ví dụ sau :

 
– Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào cái output trên và xem xét như sau :
 
– Thông tin chúng ta cần quan tâm đầu tiên là nhóm các số ở cột đầu tiên, địa chỉ bus : 01:00.1 . Chúng sẽ có ý nghĩa giá trị như sau :

01 → đây là địa chỉ BUS
00 → đây là địa chỉ DEVICE
0 → đây là địa chỉ FUNCTION

1.3 Sử dụng option ‘-s’

Nếu bây giờ bạn phân tích log và xác định được thông tin địa chỉ bus/device cần thiết, bạn chỉ muốn in thông tin liên quan đến phần cứng ở vị trí đó thôi thì hãy dùng option ‘-s‘.

Ví dụ : log đầu tiên trên bài viết


– Phân tích:
BUS
 -> 0 -> 00
DEVICE -> 1 -> 01
FUNCTION -> 0

Kết luận : địa chỉ của phần cứng của chúng ta sẽ là -> 00:01.0

Chúng ta sẽ tìm thông tin về địa chỉ phần cứng PCI như trên mà thôi.

2. Kết luận

Bây giờ thì bạn đã biết cách để tìm ra thông tin về phần cứng liên quan đến vị trí BUS/DEVICE mà hệ thống phun log ra cho chúng ta. Qua đó cũng hiểu thêm về cách sử dụng chương trình lệnh ‘lspci‘.

Tham khảo:
– Chương trình lệnh ‘lspci’ : http://prefetch.net/articles/linuxpci.html

LEAVE A REPLY