Copy dữ liệu ra hoặc vào Docker Container

123

Copy dữ liệu ra hoặc vào Docker ContainerCuongquach.com | Bạn có một Docker Container đang chạy, vì lý do nào đấy bạn cần lấy các file dữ liệu đang nằm trong Docker Container đang chạy hoặc đưa dữ liệu ở ngoài vào Docker Container. Vậy thì bạn sẽ có cú pháp lệnh nào để thực hiện điều đó đây ? Cú pháp lệnh docker cp sẽ giúp bạn thực hiện điều này.

docker-cp-data

Copy dữ liệu ra hoặc vào Docker Container

Cú pháp:

Giờ ta thử nào . Khởi động một container nginx đơn giản lên.

Giờ ta copy file cấu hình /etc/nginx/nginx.conf trong container ra ngoài local nhé.

Ngược lại giờ ta copy một file text linh tinh vào trong Docker Container Nginx đang chạy nhé.

Rồi chạy lệnh liệt kê thư mục /etc/nginx trong Docker Container Nginx thử xem có file cuongquach-text.txt không nhé.

Đơn giản phải không nào.

Nguồn: https://cuongquach.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here