Ebook Mastering Microsoft Exchange Server 2016 (PDF)

Ebook Mastering Microsoft Exchange Server 2016 (PDF) Cuongquach.comExchange Server là phần mềm của Microsoft chạy trên các máy chủ, cho phép gửi và nhận thư điện tử cũng như các dạng khác thông qua mạng máy tính. Được thiết kế chủ yếu để giao tiếp với Microsoft Outlook nhưng cũng có thể giao tiếp tốt với các phần mềm khác như Outlook Express. Exchange Server được thiết kế cho cả các doanh nghiệp lớn và nhỏ với các ưu điểm nổi trội là dễ quản trị, hỗ trợ nhiều tính năng và có độ tin cậy cao. Hãy download ebook ‘Mastering Microsoft Exchange 2016‘ ở Cuongquach.com .

ebook-mastering-microsoft-exchange-server-2016-pdf

Thông tin chung về ebook “Mastering Microsoft Exchange 2016”

Tên tài liệu :  Mastering Microsoft Exchange 2016
Tác giả : Clifton Leonard, Brian Svidergol, Byron Wright và Vladimir Meloski
Số trang: 1419
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF
Thể loại : Microsoft Exchange
Phiên bản: 1
Đăng tại: https://cuongquach.com/

Giới thiệu ebook “Mastering Microsoft Exchange 2016”

Khi viết cuốn sách này, tác giả đã có một vài mục tiêu cho cuốn sách và kiến ​​thức mà Tác giả muốn truyền đạt độc giả:

  • Tác giả muốn cung cấp một bối cảnh thích hợp cho vai trò của các dịch vụ nhắn tin trong một tổ chức, phác thảo các kỹ năng chính được yêu cầu bởi quản trị viên Exchange Server.
  • Tác giả muốn người đọc cảm thấy thoải mái khi tiếp cận môi trường Exchange Server ở mọi quy mô. Nội dung trong cuốn sách này có thể hỗ trợ quản trị viên của các công ty nhỏ chỉ có một máy chủ, cũng như quản trị viên xử lý các trang trại Exchange Server lớn.
  • Tác giả muốn các kỹ năng và nhiệm vụ được đề cập trong cuốn sách này có thể áp dụng cho 80 phần trăm của tất cả các tổ chức chạy Exchange Server.
  • Tác giả muốn cuốn sách này không chỉ giáo dục cho những người quản trị mới về sản phẩm mà còn cả những người quản trị cũ của phiên bản mới mà nâng cấp từ phiên bản trước.
  • Tác giả muốn cuốn sách làm quen các quản trị viên với môi trường Office 365 và triển khai cùng tồn tại kết hợp với triển khai Exchange Server tại chỗ.
  • Tác giả muốn cung cấp các tài liệu tham khảo quen thuộc cho quản trị viên của các phiên bản trước, đảm bảo rằng quản trị viên Exchange Server 2010 và 2013 có thể dễ dàng tìm thấy các giải pháp tương đương trong Exchange Server 2016.

Mục lục ebook “Mastering Microsoft Exchange 2016”

+ Table of content

Part 1: Exchange Fundamentals
Chapter 1: Putting Exchange Server 2016 in Context
Chapter 2: Introducing the Changes in Exchange Server 2016
Chapter 3: Understanding Availability, Recovery, and Compliance
Chapter 4: Virtualizing Exchange Server 2016
Chapter 5: Introduction to PowerShell and the Exchange Management Shell
Chapter 6: Understanding the Exchange Autodiscover Process

Part 2: Getting Exchange Server Running
Chapter 7: Exchange Server 2016 Quick Start Guide
Chapter 8: Understanding Server Roles and Configurations
Chapter 9: Exchange Server 2016 Requirements
Chapter 10: Installing Exchange Server 2016
Chapter 11: Upgrades and Migrations to Exchange Server 2016 or Office 365

Part 3: Recipient Administration
Chapter 12: Management Permissions and Role-Based Access Control
Chapter 13: Basics of Recipient Management
Chapter 14: Managing Mailboxes and Mailbox Content
Chapter 15: Managing Mail-Enabled Groups, Mail Users, and Mail Contacts
Chapter 16: Managing Resource Mailboxes
Chapter 17: Managing Modern Public Folders
Chapter 18: Managing Archiving and Compliance

Part 4: Server Administration
Chapter 19: Creating and Managing Mailbox Databases
Chapter 20: Creating and Managing Database Availability Groups
Chapter 21: Understanding the Client Access Services
Chapter 22: Managing Connectivity with Transport Services
Chapter 23: Managing Transport, Data Loss Prevention, and Journaling Rules

Part 5: Troubleshooting and Operating
Chapter 24: Troubleshooting Exchange Server 2016
Chapter 25: Backing Up and Restoring Exchange Server

Link download ebook “Mastering Microsoft Exchange 2016”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải.)

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleEbook Head First Python (PDF)
Next articleAmazon S3 là gì ? Tổng quan dịch vụ Amazon Simple Storage Service
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !