[Linux] Danh sách các phím tắt bàn phím khi sử dụng Bash Linux Terminal

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem qua danh sách các phím tắt bàn phím được sử dụng khi tương tác với Bash Terminal Linux như lúc SSH hoặc console vào hệ thống Linux nhé. Mình nghĩ các bạn ít nhiều nên luyện tập sử dụng các phím tắt này khi tương tác với terminal Linux, vì nó sẽ giúp bạn sử dụng lệnh nhanh chóng tiết kiệm thời gian và làm việc tiện lợi hơn rất nhiều.

Danh sách các phím tắt này đã được kiểm tra trên các OS như CentOS, Red Hat, Debian và Ubuntu.

Kí hiệu nútDiễn giải ý nghĩa
Ctrl + Ađưa con trỏ về đầu dòng mà bạn đang đánh text.
Ctrl + Eđưa con trỏ về cuối dòng mà bạn đang đánh text.
Ctrl + Ldọn dẹp xoá màn hình terminal, đưa về trạng thái sạch sẽ. Tương ứng lệnh '# clear' .
Ctrl + Uxoá tất cả kí tự và từ đứng phía trước con trỏ. Nếu bạn đứng cuối hàng text, thì đồng nghĩa bạn xoá cả hàng text đang đánh.
Ctrl + Htương ứng nút 'backspace', xoá ngược về trước từng kí tự.
Ctrl + Rgiúp bạn tìm kiếm các lệnh đã thực thi trước đó.
Ctrl + Ckill tất cả những hoạt động bạn đang chạy.
Ctrl + Dthoát khỏi shell terminal hiện tại ngay lập tức.
Ctrl + Zđẩy tiến trình đang chạy trên terminal hiện tại xuống chạy ở background.
Ctrl + Wxoá một từ ở phía trước con trỏ (từ chứ không phải kí tự nhé).
Ctrl + Kxoá tất cả từ và kí tự phía sau con trỏ đến hết.
Ctrl + Bdi chuyển con trỏ qua bên trái 1 kí tự. Giống nút qua trái.
Ctrl + Fdi chuyển con trỏ qua bên phải 1 kí tự. Giống nút qua phải .
Ctrl + Phiện dòng lệnh vừa được thực thi trước đó trong 'history'. Giống nút 'UP' đi lên.
Ctrl + Nhiện dòng lệnh được thực thi sau đó trong 'history'. Giống nút 'DOWN' đi xuống.
Ctrl + Mgiống như nút 'ENTER', phòn trường hợp nút 'ENTER' bị hư.
CTRL + SHIFT + ccopy đoạn text được lựa chọn.
CTRL + SHIFT + vpaste đoạn text vừa được copy.
Tabtự động hoàn thiện tên file, tên folder hoặc tên lệnh,..
Esc + Thoán đổi 2 vị trí 2 từ phía trước con trỏ.
Alt + Fdi chuyển con trỏ về phía trước qua 1 từ.
Alt + Bdi chuyển con trỏ về phía sau qua 1 từ.

 
Hy vọng các bạn cảm thấy có ích.

Previous article[DirectAdmin] Hướng dẫn cài đặt OPcache trên Direct Admin
Next article[MySQL] Fix thông báo ‘Warning: Skipping the data of table mysql.event.’ khi dump db name ‘mysql’
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !