Ebook Docker in Practice (PDF)

Ebook Docker in Practice (PDF) | Docker làm cho việc triển khai các ứng dụng không còn khó khăn và mau chóng linh hoạt. Docker mạnh mẽ và dễ sử dụng, đồng thời giúp nhà phát triển và quản trị viên dễ dàng hơn trong việc cung cấp thời gian xây dựng ngắn hơn, ít lỗi sản phẩm production và triển khai ứng dụng dễ dàng hơn.

Vì vậy đừng ngại download Ebook Docker in Practice (PDF) tại Cuongquach.com .

ebook docker in practice

Thông tin chung về ebook “Docker in Practice”

Tên tài liệu : Docker in Practice
Tác giả : Ian Miell & AIDAN HOBSON SAYERS
Số trang : 370
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF
Thể loại : Container/Docker

Giới thiệu mục lục ebook “Docker in Practice”

TABLE OF CONTENTS

PART 1 DOCKER FUNDAMENTALS
1 Discovering Docker 3
2 Understanding Docker—inside the engine room 19
PART 2 DOCKER AND DEVELOPMENT
3 Using Docker as a lightweight virtual machine 43
4 Day-to-day Docker 65
5 Configuration management—getting your house in order 103
PART 3 DOCKER AND DEVOPS
6 Continuous integration: speeding up your development pipeline 145
7 Continuous delivery: a perfect fit for Docker principles 169
8 Network simulation: realistic environment testing without the pain 186
PART 4 DOCKER IN PRODUCTION
9 Container orchestration: managing multiple Docker containers 215
10 Docker and security 262
11 Plain sailing—Docker in production and operational considerations 291
12 Docker in production—dealing with challenges 308

Link download free ebook “Docker in Practice”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải. Không quảng cáo)

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleNgoại Ngữ – Cản trở lớn nhất của sinh viên Công Nghệ Thông Tin
Next article7 tiện ích mở rộng của Chrome đánh cắp mật khẩu người dùng Facebook
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !