Video Tự Học Angular 5 Tiếng Việt – Nguyễn Đức Hoàng

Tự Học Angular 5 Tiếng Việt – Cuongquach.comAngular là một nền tảng giúp xây dựng ứng dụng web dễ dàng. Ngoài ra có thể sử dụng Angular để viết native app cho di động hoặc desktop. Angular được google phát triển nên chúng ta có thể yên tâm về vấn đề phát triển lâu dài và cộng đồng hỗ trợ. Với bộ video tự học Angular 5 Tiếng Việt do tác giả Nguyễn Đức Hoàng biên soạn, bạn sẽ có thể bắt đầu làm quen học Angular 5 một cách thoải mái rồi.

video tự học angular 5 tiếng việt

Thông tin chung về bộ video “Tự Học Angular 5 Tiếng Việt”

Tên tài liệu : Tự Học Angular 5 Tiếng Việt
Tác giả : Nguyễn Đức Hoàng
Số video: 20
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Format : Mp4
Thể loại : Programming/Lập trình/Angular

Giới thiệu mục lục bộ video “Tự Học Angular 5 Tiếng Việt”

+ Table of content

01-Giới thiệu về Angular 5 và khởi tạo dự án đầu tiên
02-Thêm Component trong Angular và hiển thị thông tin đối tượng lên html template
03-Data binding là gì và quản lý module trong Angular
04-Sử dụng ngFor directive hiện danh sách một List các object trong Angular 5
05-Bắt và ràng buộc sự kiện-event binding trong Angular 5
06-Sử dụng ngIf directive để ẩn hiện thẻ div trong Angular 5
07-Sử dụng Input decorator để truyền dữ liệu giữa các Angular Component
08-Sử dụng Angular service lấy dữ liệu hiển thị lên Component
09-Sử dụng rxjs và Observable để lấy dữ liệu bất đồng bộ – async
10-Sử dụng Service gọi lẫn nhau trong Angular 5
11-Làm việc với routes và RouterOutlet trong Angular 5
12-Thêm màn hình Dashboard và điều hướng route mặc định
13-Chuyển qua lại giữa hai màn hình Master-Detail components
14-Sử dụng HTTP services để lấy dữ liệu từ GET request trong Angular 5
15-HTTP service và cập nhật dữ liệu với PUT request trong Angular
16-Thêm dữ liệu với POST request sử dụng http trong Angular
17-Xoá dữ liệu trên server với DELETE request dùng http service trong Angular
18-Gửi request tìm kiếm theo tên với AsyncPipe
19-Angular Form#1
20-Angular Form#2

Link download ebook “Tự Học Angular 5 Tiếng Việt”

(Google Drive và MegaNZ. Bấm vào button link để tải. Không quảng cáo)

Nguồnhttps://cuongquach.com/

Previous articleMagento là gì ? Mã nguồn mở thương mại điện tử tốt nhất
Next articleLàm chủ truy vấn DNS trong Consul – Service Discovery
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !