[Linux] Hướng dẫn nén file và giải nén file bằng ‘bzip2’ trên Linux

Bzip2 là một công cụ nén file khá phổ biến có chất lượng cao trong việc nén và nó đã có mặt trên hầu hết các bản phân phối Linux như Debian/Ubuntu hay CentOS/RedHat. ‘Bzip2‘ khi nén sẽ tạo ra output có phần mở rộng tên file là ‘.bz2‘. Chương trình này chỉ dùng để nén file thôi nhé, không hỗ trợ nén cả thư mục.

Công dụng chính thì chúng ta thường sử dụng cho các hoạt động nén thư mục file để backup, chuyển dữ liệu file hoặc restore lại dữ liệu từ file đã nén.

Nếu hệ thống của bạn chưa có ‘bzip2‘ thì bạn có thể cài đặt như sau :

+ Trên Debian/Ubuntu

# sudo apt-get install bzip2

 
+ Trên CentOS/RHEH

# yum install bzip2 -y

 
– Cú pháp sử dụng ‘bzip2‘ là :

# bzip2 [option(s)] filenames

 
1. Nén 1 file bất kì

– Bạn có thể nén 1 file bất kì với option ‘-z‘ :

# bzip2 -z demo.iso
# bzip2 -z cuongquach.com.tar

 
Lưu ý:
– Mặc định, chương trình ‘bzip2‘ sẽ xoá sổ file input trong quá trình nén, nên nếu bạn muốn giữ lại file input ban đầu thì bạn nên thêm option ‘-k‘ hoặc ‘–kep‘ để giữ lại file input đầu tiên.

# bzip2 -z -k cuongquach.com.tar

– Mặc khác thì option ‘-f‘ hoặc ‘–force‘ sẽ buộc chương trình ‘bzip2‘ ghi đè lên output file nén nếu đã tồn tại trước đó mà không cảnh báo điều gì.

– Còn nếu mà bạn tiến hành việc nén file dung lượng cao, thấy tài nguyên hệ thống bị sử dụng nhiều thì bạn có thể dùng option ‘-s‘ để gỉảm thiểu mức tiêu thụ tài nguyên sử dụng cho việc nén và giải nén.

# bzip2 -z -s -k cuongquach.com.iso

2. Giải nén file ‘.bz2’ bằng ‘bzip2’ trên Linux

– Để giải nén 1 file ‘.bz2‘ hoặc loại file nén bzip2 thì bạn sử dụng option ‘-d‘ hoặc ‘–decompress‘ như sau :

# bzip2 -d cuongquach.com.bz2

 
Lưu ý:
– Tên file nên kết thúc bằng phần mở rộng ‘.bz2‘ để chương trình có thể thực hiện việc giải nén chính xác.

3. Manual Help Page

– Bạn có thể coi thêm các option hỗ trợ của chương trình thông qua trang manual của câu lệnh hoặc option ‘-h‘ help của lệnh.

# bzip2 -h
# man bzip2

 
Với nội dung đơn giản như trên thì các bạn mới làm quen Linux sẽ hoàn toàn có thể nén và giải nén file .bz2 trên Linux bằng công cụ ‘bzip2‘ rồi nhé.

Previous article[Apache] Hướng dẫn cài đặt module mod_rpaf trên Apache 2.2.x
Next article[ShellScript] Làm sao để comment nhiều dòng code liên tục trong Shell Script
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !