Ebook Head First Java 2nd Edition (PDF)

Ebook Head First Java 2nd Edition (PDF)Cuongquach.com | Một trong những cuốn sách khá là kinh điển, dễ học, dễ tiếp thu,… đối với những người đang tìm hiểu trên con đường học tập lập trình Java. Bạn hẳn sẽ tiếp cận rất nhanh với Java qua cách trình bày rất thông minh và thú vị trong cuốn sách này. Đừng ngại download tài liệu “Head First Java 2nd Edition” tại Cuongquach.com .

head-first-java-2nd-edition

Thông tin chung về “Head First Java 2nd Edition”

Tên tài liệu : Head First Java
Tác giả : O Reilly
Số trang : 690
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF
Thể loại : Java Programming
Phiên bản : 2
Đăng tại : https://cuongquach.com/

Giới thiệu ebook “Head First Java 2nd Edition”

  • Chúng tôi (tác giả) sử dụng hình ảnh để truyền tải, bởi vì bộ não của bạn được điều chỉnh cho hình ảnh, không phải văn bản. Theo như bộ não của bạn, một bức tranh thực sự đáng giá cả ngàn lời nói. Và khi văn bản và hình ảnh hoạt động cùng nhau, chúng tôi nhúng văn bản vào hình ảnh vì bộ não của bạn hoạt động hiệu quả hơn khi văn bản nằm trong nội dung mà kiến thức đề cập, trái ngược với chú thích .
  • Chúng tôi sử dụng sự dư thừa, nói cùng một điều theo những cách khác nhau và với các loại phương tiện khác nhau và nhiều giác quan, để tăng khả năng nội dung được truyền tải vào nhiều khu vực trong não của bạn.
  • Chúng tôi sử dụng các khái niệm và hình ảnh theo những cách bất ngờ vì bộ não của bạn được điều chỉnh cho sự mới lạ, và chúng tôi sử dụng hình ảnh cùng ý tưởng với ít nhất một số nội dung cảm xúc, bởi vì bộ não của bạn có nhiều khả năng nhớ khi bạn cảm thấy điều gì đó.
  • Chúng tôi sử dụng phong cách trò chuyện được cá nhân hóa, bởi vì bộ não của bạn được điều chỉnh để chú ý nhiều hơn khi nó tin rằng bạn đang trong một cuộc trò chuyện hơn là nó nghĩ rằng bạn đang thụ động nghe một bài thuyết trình.

Mục lục ebook “Head First Java 2nd Edition”

Chapter 1 Breaking the Surface: a quick dip 1
Chapter 2 A Trip to Objectville: yes, there will be objects 27
Chapter 3 Know Your Variables: primitives and references 49
Chapter 4 How Objects Behave: object state affects method behavior 71
Chapter 5 Extra-Strength Methods: flow control, operations, and more 95
Chapter 6 Using the Java Library: so you don’t have to write it all yourself 125
Chapter 7 Better Living in Objectville: planning for the future 165
Chapter 8 Serious Polymorphism: exploiting abstract classes and interfaces 197
Chapter 9 Life and Death of an Object: constructors and memory management 235
Chapter 10 Numbers Matter: math, formatting, wrappers, and statics 273
Chapter 11 Risky Behavior: exception handling 315
Chapter 12 A Very Graphic Story: intro to GUI, event handling, and inner classes 353
Chapter 13 Work on Your Swing: layout managers and components 399
Chapter 14 Saving Objects: serialization and I/O 429
Chapter 15 Make a Connection: networking sockets and multithreading 471
Chapter 16 Data Structures: collections and generics 529
Chapter 17 Release Your Code: packaging and deployment 581
Chapter 18 Distributed Computing: RMI with a dash of servlets, EJB, and Jini 607

Link download ebook “Head First Java 2nd Edition”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải.)

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleEbook VMware vSphere 6.7 Clustering Deep Dive (PDF)
Next articleQuản lý cấu trúc dự án khi sử dụng Docker Compose
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !