[FreeBSD] Hướng dẫn thay đổi hoặc cấu hình địa chỉ IP trên FreeBSD

Yoyo, cùng điểm qua bài viết ngắn về cách thiết lập cấu hình địa chỉ IP trên FreeBSD tương ứng các card mạng có trên hệ điều hành.
 

1. Tìm thông tin tên card mạng cần cấu hình

– Sử dụng lệnh ‘ifconfig‘ xác định tên card mạng mà mình muốn cấu hình IP.
– Thay vì sử dụng kí hiệu nhận diện card mạng là ‘ethX‘ như hệ điều hành Linux vẫn làm, thì FreeBSD có chút khác biệt đó là nó sử dụng tên driver card mạng đi kèm với một con số. Ví dụ như sau đây là output của lệnh ‘ifconfig‘ xuất ra thông tin về card mạng ‘Intel Pro 1000‘ (em0 và em1). Vì thế cũng đừng ngạc nhiên gì nếu tên card mạng khác nhau trên các máy chủ FreeBSD khác nhau.

# ifconfig -a
em0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU>
inet 10.10.10.100 netmask 0xffffff00 broadcast 10.10.10.255
ether 00:50:56:a7:70:b2
media: Ethernet autoselect (1000baseTX <full-duplex>)
status: active

em1: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU>
inet 192.168.10.222 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.10.255
ether 00:50:56:a7:03:2b
media: Ethernet autoselect (1000baseTX <full-duplex>)
status: active

 
– Ở đây mình sử dụng card tên ’em0′ để cấu hình ví dụ nhé.

2. Cấu hình địa chỉ IP tương ứng card mạng

– Địa chỉ IP có thể cấu hình chạy liền thông qua lệnh ‘ifconfig‘, nhưng khi reboot đi thì cấu hình này sẽ biến mất. Để cấu hình địa chỉ IP có hiệu nghiệm tức thì ta làm như sau :

# ifconfig em0 inet 10.10.10.199

 
– Nếu bạn muốn cấu hình thông tin IP card mạng để hiệu nghiệm mỗi khi khởi động lại hệ thống hay dịch vụ. Thì bạn cần thêm nội dung cấu hình sau vào file ‘/etc/rc.conf‘.

– Chỉnh sửa thêm thông tin cấu hình Hostname (nếu cần), IP, Subnet Mask và Default Gateway.

# vi /etc/rc.conf
hostname="freebsd.cuongquach.com"
ifconfig_em0="inet 10.10.10.199 netmask 255.255.255.0"
defaultrouter="10.10.10.1"

– Thêm thông tin Nameserver để hoạt động DNS trên máy chủ FreeBSD.

# echo "nameserver 8.8.8.8" >> /etc/resolv.conf
# echo "nameserver 8.8.4.4" >> /etc/resolv.conf

 
– Khởi động lại dịch vụ mạng, do bạn cấu hình trong file /etc/rc.conf nên bạn cần khởi động lại dịch vụ mạng hoặc khởi động lại máy chủ để FreeBSD có thể kiểm tra cấu hình và áp các cấu hình mới lên.

# /etc/rc.d/netif restart
# /etc/rc.d/routing restart

 
3. Kiểm tra

– Kiểm tra bằng lệnh ‘ping‘.

# ping -c 5 8.8.8.8
# ping -c 5 google.com

 

Chúc các bạn thiết lập cấu hình địa chỉ IP trên FreeBSD thành công nhé.

Previous article[MacOS] Hướng dẫn tạo chuỗi hash MD5, SHA1, SHA256 và SHA512 để kiểm tra checksum trên MacOS
Next article[Tài Liệu] Kho tài liệu IT, Hacking, Programming của trung tâm Nhất Nghệ
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !