Hướng dẫn nháy đèn led ổ cứng trên server HP

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn, thực hiện thao tác nháy đèn led ổ cứng HDD/SDD trên server vật lý HP. Vậy tình huống giả định ở đây là gì ? Bạn có con server Model Proliant DL360 Gen9 chẳng hạn, bạn phát hiện có 1 ổ cứng bị hư và đã xác định được vị trí ổ đó trên hệ điều hành Linux. Bạn cần tiến hành thay ổ cứng, nhưng chẳng may nhiều ổ cứng khác đều sáng đèn xanh và ổ cần thay đèn có thể cam/đỏ hoặc không cam/đỏ. Như thế bạn sẽ cần thực hiện thao tác nháy đèn led (blink hdd led) ổ cứng HDD/SDD để đèn chớp tắt liên tục nhằm xác định đúng vị trí ổ cứng để thay.
  
(hình minh hoạ server HP DL180 G9)
 
Để thực hiện được hoạt động nháy đèn led đối với ổ cứng cần xác định, thì bạn phải thực hiện cài chương trình HP-MCP của HP trên Linux. Bạn có thể tham khảo bài viết ở đây: https://downloads.linux.hpe.com/SDR/project/mcp/
 

Hướng dẫn nháy đèn ổ cứng HDD/SDD trên server HP

1. Xác định RAID Controller Slot ID và vị trí ổ cứng

# hpssacli ctrl all show config | grep -io "Slot\ [0-9]*”
Slot 1

Như vậy ta đã có được giá trị RAID Controller ID Slot1. Giờ ta cần liệt kê thông tin giá trị slot của ổ cứng thuộc sự quản lý của Controller RAID HP có ID là “1“.

# hpssacli ctrl slot=1 pd all show detail
Smart Array P840 in Slot 1

   array A

      physicaldrive 2I:2:1
         Port: 2I
         Box: 2
         Bay: 1
         Status: Failed
         Drive Type: Data Drive
         Interface Type: SAS
         Size: 600 GB
         Drive exposed to OS: False
         Native Block Size: 512
         Rotational Speed: 10500
         Firmware Revision: HPD3
         Serial Number: 03V94TSB
         Model: HP      EG0600JEHMA
         Current Temperature (C): 31
         Maximum Temperature (C): 42
         PHY Count: 2
         PHY Transfer Rate: 12.0Gbps, Unknown
         Drive Authentication Status: OK
         Carrier Application Version: 11
         Carrier Bootloader Version: 6
         Sanitize Erase Supported: False

      physicaldrive 2I:2:2
         Port: 2I
         Box: 2
         Bay: 2
         Status: OK
         Drive Type: Data Drive
         Interface Type: SAS
         Size: 600 GB
         Drive exposed to OS: False
         Native Block Size: 512
         Rotational Speed: 10500
         Firmware Revision: HPD3
         Serial Number: 0BG36A4D
         Model: HP      EG0600JEHMA
         Current Temperature (C): 30
         Maximum Temperature (C): 40
         PHY Count: 2
         PHY Transfer Rate: 12.0Gbps, Unknown
         Drive Authentication Status: OK
         Carrier Application Version: 11
         Carrier Bootloader Version: 6
         Sanitize Erase Supported: False
 
– Như output trên bạn sẽ thấy dòng trạng thái “Status” là “Failed” ở section của ổ cứng vị trí “2I:2:1”. Vậy lúc này bạn sẽ tiến hành thay ổ cứng mới và cần thực hiện thao tác nháy đèn led HDD liên tục nhằm xác định chính xác vị trí ổ cứng ở mặt trước server.
– Để thực hiện thao tác nháy đèn ổ cứng bạn cần xác định 2 thông số “RAID Controller Slot ID” và “Slot Location” .

2. Thực hiện nháy đèn led HDD

+ Bật nháy đèn led ổ cứng HDD
# hpssacli ctrl slot=1 pd 2I:1:1 modify led=on
+ Tắt nháy đèn led ổ cứng HDD
# hpssacli ctrl slot=1 pd 2I:1:1 modify led=off
Chà như vậy bạn đã biết cách để tắt/bật chức năng nháy đèn led ổ cứng HDD trên server HP từ hệ điều hành Linux.
Previous articleZimperium công bố lổ hổng về iCloud Apple và Android NVIDIA driver
Next articleHướng dẫn nháy đèn led ổ cứng trên server DELL
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !