Cấu hình ‘user_data’ trong resource AWS Terraform

193
Cấu hình ‘user_data’ trong resource AWS TerraformCuongquach.com | Mục cấu hình ‘user_data‘ thường gặp trong các resource Terraform liên quan đến máy chủ Instance như : aws_instace, aws_launch_configuration, … Với nội dung là cung cấp đoạn shell script sẽ được chạy khi Instance khởi tạo. Chúng ta sẽ cùng điểm qua một số lưu ý khi cấu hình ‘user_data‘ với Terraform nhé.
cau-hinh-user-data-trong-resource-aws-terraform

Cấu hình ‘user_data’ trong resource AWS Terraform

Cách 1:
– Bạn sẽ sử dụng EOF để khởi tạo một đoạn script nhiều dòng mà bạn muốn truyền vào phần cấu hình ‘user_data‘ .

Cách 2:
– Sử dụng hàm file() trong Terraform, để chỉ định file shell script có nội dung mà bạn muốn thực thi khi khởi tạo Instance.
– Ví dụ mình tạo một thư mục cùng cấp với file Terraform đang cấu hình resource, để chứa file shell script.

– Ở trong phần cấu hình resource ta sử dụng function file() khi cấu hình mục ‘user_data‘.

– Rồi khi bạn chạy ‘terraform plan‘ hay ‘terraform apply‘ sẽ thấy thông tin hash của file script.

Đơn giản phải không nào ?! Có lẽ sẽ còn nhiều thủ thuật khác, nhưng về cơ bản ta có thể áp dụng 2 cách trên khi cấu hình mục ‘user_data’ cho một số resource trong Terraform.

Nguồn: https://cuongquach.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here