Ebook Trí tuệ nhân tạo – Lập trình tiến hóa (PDF)

1348

Ebook Trí tuệ nhân tạo – Lập trình tiến hóa – Cuongquach.com | Thuật ngữ “Chương trình tiến hoá” là khái niệm dùng để chỉ các chương trình máy tính có sử dụng thuật toán tìm kiếm và tối ưu hoá dựa trên nguyên lý tiến hoá tự nhiên. Ta gọi chung các thuật toán như thế là thuật toán tiến hoá. Nội dung của cuốn sách được xây dựng trên cơ sở hai tài liệu chính : Evolutionary Algorithms in Theory and Practice và cuốn Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs.

Vậy đừng ngại download tài liệu Trí tuệ nhân tạo – Lập trình tiến hóa tại Cuongquach.com .

ebook-tri-tue-nhan-tao-lap-trinh-tien-hoa

Thông tin chung về ebook “Trí tuệ nhân tạo – Lập trình tiến hóa”

Tên tài liệu Trí tuệ nhân tạo – Lập trình tiến hóa
Tác giả : Ts Nguyễn Đình Thúc
Số trang: 100
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Format : PDF
Thể loại : Programming/AI
Đăng tại: https://cuongquach.com/

Giới thiệu mục lục ebook “Trí tuệ nhân tạo – Lập trình tiến hóa”

+ Table of content

Phần 1: Thuật giải di truyền
Chương 1: Thuật giải di truyền – Các khái niệm cơ bản
Chương 2: Thuật giải di truyền – Cơ chế thực hiện
Chương 3: Thuật giải di truyền – Nguyên lý hoạt động

Phần 2: Tối ưu số
Chương 4: Biểu diễn nhiễm sắc thể cho bài toán tối ưu số
Chương 5: Bàn thêm về phép đột biến không đồng bộ
Chương 6: Xử lý ràng buộc
Chương 7: Bài toán vận tải

Phần 3: Tối ưu tổ hợp
Chương 8: Bài toán người du lịch
Chương 9: Các bài toán tối ưu tổ hợp khác

Phụ lục
Phụ lục 1: các chủ đề chọn lọc
Phụ lục 2: chiến lược tiến hoá và các phương pháp khác

Link download ebook “Trí tuệ nhân tạo – Lập trình tiến hóa”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải. Không quảng cáo)

Nguồn: https://cuongquach.com/

2 COMMENTS

  1. Trí tuệ nhân tạo ảnh hưởng đến cả xếp hạng tìm kiếm dựa trên ngôn ngữ cấu trúc dữ liệu AI về thực thể và hành vi người dùng. AI sẽ thay đổi mọi thứ trong 10 năm tiếp theo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here