[DirectAdmin] Hướng dẫn cài đặt ‘Ioncube’ trên Direct Admin

Mình sẽ hướng dẫn nhanh các bạn cách cài đặt ‘Ioncube’ trên hệ thống Direct Admin nhé. ‘Ioncube‘ là thư viện PHP giúp mã hoá file php và đọc file mã hoá php, khá phổ biến nên bản thân các nhà phát triển hệ thống Direct Admin đã có option hỗ trợ build giùm bạn module này cho PHP.

Các bạn sẽ làm theo các bước sau.

1. Cài đặt Ioncube trên Direct Admin

# cd /usr/local/directadmin/custombuild
# ./build set ioncube yes
# ./build ioncube

 
– Khởi động lại Apache

# /etc/init.d/httpd restart

2. Kiểm tra lại php

# php -v
PHP 5.6.26 (cli) (built: Sep 22 2016 04:28:39)
Copyright (c) 1997-2016 The PHP Group
Zend Engine v2.6.0, Copyright (c) 1998-2016 Zend Technologies
with the ionCube PHP Loader v6.0.2, Copyright (c) 2002-2016, by ionCube Ltd.

 Vậy là xong rồi. Cực kì đơn giản phải không nào.

1
2
Previous article[ShellScript] Bài tập shell script xóa bỏ phần extension tên file trên hệ thống
Next article[DirectAdmin] Hướng dẫn cài đặt Zend Guard Loader trên Direct Admin
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !