[DirectAdmin] Hướng dẫn cài đặt Zend Guard Loader trên Direct Admin

Mình sẽ hướng dẫn nhanh các bạn cách cài đặt ‘Zend Guard Loader‘ trên hệ thống Direct Admin nhé.

Zend Guard Loader được cung cấp bởi ‘zend.com’ là một hệ thống thực hiện giải mã và thực thi mã nguồn đã được mã hóa bởi phần mềm Zend Guard do chính hãng này cung cấp. Ưu điểm của nó là khi ta thực hiện mã hóa mã nguồn PHP bằng phần mềm Zend Guard thì nó sẽ sinh ra các mã bytecode thay thế nội dung thật của file.

Điều đó giúp khi thực thi các đoạn mã code của bạn sẽ không phải thông qua một quá trình thông dịch. Vì vậy tốc độ xử lý của website và tính bảo mật sẽ được nâng cao và chống lại nhìn trộm thông tin và mã nguồn. Zend Guard là tên mới của hệ thống cũ có tên ‘Zend Optimizer’.

Các bạn sẽ làm theo các bước sau để cài đặt ‘Zend Guard Loader‘. SSH vào backend của hệ thống trước đã rồi thực hiện các lệnh sau.

1. Cài đặt Zend Guard Loader trên Direct Admin

# cd /usr/local/directadmin/custombuild
# ./build set zend yes
Changed zend option from no to yes
# ./build zend

 
– Khởi động lại Apache

# /etc/init.d/httpd restart

 
2. Kiểm tra lại php ‘Zend Guard Loader’

# php -v
PHP 5.3.29 (cli) (built: Sep 28 2015 23:27:30)
Copyright (c) 1997-2014 The PHP Group
Zend Engine v2.3.0, Copyright (c) 1998-2014 Zend Technologies
     with Zend Guard Loader v3.3, Copyright (c) 1998-2010, by Zend Technologies

 
Vậy là xong rồi. Cực kì đơn giản phải không nào.

Previous article[DirectAdmin] Hướng dẫn cài đặt ‘Ioncube’ trên Direct Admin
Next article[Linux] Hướng dẫn kiểm tra trạng thái kết nối card mạng trên Linux
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !