[DirectAdmin] Hướng dẫn cài đặt OPcache trên Direct Admin

Hướng dẫn cài đặt OPcache trên Direct AdminCuongquach.com | PHP OPcache là cái gì ? Có thể hiểu đơn giản nhanh gọn là ‘OPcache‘ sẽ cache nội dung precompile code php trên shared memory, trước khi chuyển sang mã máy để thực thi chương trình. Điều này giúp giảm việc đọc code php từ ổ cứng và compile nó mỗi lần có truy cập vào website và file mã nguồn được thực thi. Hoạt động OPcache giúp cho hoạt động thực thi mã nguồn PHP nhanh hơn nhiều khi có nhiều kết nối đồng thời vào website, giúp giảm tải %CPU xuống khá là nhiều.

Lưu ý:
– Chỉ có thể thực hiện cài đặt OPcache module cho PHP thông qua công cụ ‘Custombuild 2.0‘ của Direct Admin nên nếu bạn vẫn xài ‘Custombuild‘ phiên bản cũ thì vui lòng cập nhật phiên bản mới cho công cụ quản lý cài đặt chương trình/dịch vụ này của DA nhé.

 1. Cài đặt compile module OPcache cho PHP

– Kiểm tra phiên bản ‘Custombuild‘ hiện tại của Direct Admin. Nếu output ra phiên bản ‘2.0‘ là được rồi.

# cd /usr/local/directadmin/custombuild
# ./build version
2.0.0 (rev: 1467)

– Set giá trị cài đặt ‘OPcache‘ thành ‘yes‘.

# cd /usr/local/directadmin/custombuild
# ./build set opcache yes
Changed opcache option from no to yes

– Tiến hành compile OPcache module bằng ‘Custombuild 2.0‘.

# ./build opcache
opCache 7.0.6 is now installed for PHP 5.5.
opCache 7.0.6 PHP extension has been installed successfully.

2. Kiểm tra module OPcache

– Ta có thể kiểm tra bằng lệnh sau, thấy có output ‘Zend OPcache‘ là thành công.

# php -v
PHP 5.5.30 (cli) (built: Jan 6 2016 21:19:25) 
Copyright (c) 1997-2015 The PHP Group
Zend Engine v2.5.0, Copyright (c) 1998-2015 Zend Technologies
with Zend OPcache v7.0.6-dev, Copyright (c) 1999-2015, by Zend Technologies

 
– Hoặc bạn cũng có thể khởi tạo file có code php phpinfo() , rồi truy cập thông qua link website để kiểm tra. Ví dụ :

# cd /home/user/public_html/
# vi phpinfo.php
<?php
phpinfo();
?>

 – Rồi truy cập link tên miền của bạn : http://tenmiencuaban.com/phpinfo.php , để kiểm tra module OPcache đã được cài hay chưa.

Bài viết đơn giản vậy thôi, nếu bạn có gì thắc mắc cứ bình luận ở dưới nhé.

Previous article[MySQL] Ba cách để biết thông tin thời gian uptime của dịch vụ MySQL
Next article[Linux] Danh sách các phím tắt bàn phím khi sử dụng Bash Linux Terminal
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !