Ebook Learning Linux Shell Scripting (PDF)

1598

Ebook Learning Linux Shell Scripting (PDF) – Cuongquach.com | Cuốn sách ebook này sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản, nội dung cô đọng, … giúp bạn nắm bắt và thực hành hoàn thiện kĩ năng lập trình Shell Script trên Linux. Vì vậy đừng ngại download Ebook Learning Linux Shell Scripting (PDF) tại Cuongquach.com .

ebook learning linux shell scripting

Thông tin ebook “Learning Linux Shell Scripting”

Tên tài liệu Learning Linux Shell Scripting
Tác giả : Ganesh Sanjiv Naik
Số trang : 306
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF
Thể loại : Linux/Administrator/Shell Scripting

Mục lục ebook “Learning Linux Shell Scripting”

TABLE OF CONTENTS

Chapter 1: Getting Started and Working with Shell Scripting 1
Chapter 2: Drilling Deep into Process Management, Job Control, and Automation
Chapter 3: Using Text Processing and Filters in Your Scripts 33
Chapter 4: Working with Commands 53
Chapter 5: Exploring Expressions and Variables 65
Chapter 6: Neat Tricks with Shell Scripting 89
Chapter 7: Performing Arithmetic Operations in Shell Scripts 117
Chapter 8: Automating Decision Making in Scripts 133
Chapter 9: Working with Functions 191
Chapter 10: Using Advanced Functionality in Scripts 207
Chapter 11: System Startup and Customizing a Linux System 225
Chapter 12: Pattern Matching and Regular Expressions with sed and awk

Link download ebook “Learning Linux Shell Scripting”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải.)

Nguồn: https://cuongquach.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here