[OpenVZ] Đổi mật khẩu cho 1 OpenVZ container

432
Đổi mật khẩu cho 1 OpenVZ container
Nếu một lúc nào đó bạn quên mật khẩu của user (giả sử user “root“) nào đấy trong máy chủ ảo container do OpenVZ tạo ra, thì OpenVZ hỗ trợ chúng ta cách thay đổi mật khẩu user bằng công cụ tool vzctl .
vzctl là một tool lệnh CLI dùng để cấu hình và điều khiển quản lý một OpenVZ container (một máy ảo). Chúng ta sẽ sử dụng option –userpassword để thực hiện thay đổi mật khẩu user của 1 container.
Cấu trúc :

Chú thích :
– [VMID] là ID của container mà bạn muốn thực hiện thay đổi mật khẩu user. Có thể sử dụng lệnh vzctl –list để liệt kê ra danh sách các VMID.
– [USER] là tên user mà bạn muốn thay đổi mật khẩu, nếu user này không tồn tại thì sẽ trở thành tiến trình khởi tạo user mới.
– [PASSWORD] là mật khẩu dùng để set cho user đó.
Note:
– Container phải hoạt động running vào thời điểm thay đổi mật khẩu. Nếu container không chạy, thì lệnh trên sẽ start container đó.
+ Cách khác để thay đổi mật khẩu user root trong 1 container OpenVZ
Truy cập trực tiếp vào containter được xác định bằng lệnh vzctl cùng option của lệnh và thực hiện lệnh thay đổi mật khẩu root thông thường.

Mình đã hướng dẫn xong. Chúc các bạn thành công.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here