[Linux] Hướng dẫn tắt bật tính năng ‘syntax highlighting’ trong công cụ vim Linux

Vi‘ hay ‘vim‘ là chương trình lệnh UNIX dùng để edit text trên hệ thống Unix. Thường được sử dụng để chỉnh sửa các loại văn bản plain text file, chỉnh sửa chương trình hoặc các file cấu hình dịch vụ trên UNIX/Linux. ‘Vim‘ hỗ trợ một số chức năng thêm và có rất nhiều tuỳ chọn hay ho cải tiến so với chương trình ‘vi’ cũ kĩ.

Nếu bạn chưa cài đặt ‘vim‘ thì có thể làm như sau :
+ Debian/Ubuntu

# apt-get install vim -y

 
+ CentOS/RedHat

# yum install vim -y

Chức năng ‘syntax highlighting’

Chức năng ‘syntax highlighting‘ là gì ? chức năng này có thể giúp hiển thị màu sắc nổi bật các phần nội dung khác nhau của file text, đặc biệt là nội dung code của text, giúp người dùng sử dụng tuỳ thích hơn. Chức năng này hiện chỉ có trên công cụ ‘vim’ chứ không có trên công cụ ‘vi’.

 
Tắt bật chức năng ‘syntax hightlighting’ của ‘vim’

Mặc định công cụ editor ‘vim‘ đã bật tính năng này, nhưng vì 1 lý do nào mà nó bị tắt đi thì bạn có thể bật lại như sau. Giả sử ta sẽ chỉnh sửa 1 file text.

# vi ~/demo.txt

 
Giờ ta ấn lúc ESC để tắt hết các option đang đánh, gõ kí tự ‘:syntax on‘ rồi enter để kích hoạt tính năng ‘syntax highlighting’.

:syntax on

syntax-on-vim-editor

 
Nếu mà bạn muốn tắt thì gõ ‘:syntax off‘ (như hình dưới).

:syntax off

syntax-off-vim-editor 

Cấu hình để chức năng ‘syntax highlighting’ bật mỗi khi đăng nhập vào hệ thống

Ta sẽ sửa file cấu hình $HOME/.vimrc và thêm nội dung như sau :

# vi $HOME/.vimrc
syntax on

 
Còn nếu bạn muốn tắt nó luôn thì đổi lại thành ‘syntax off‘.

Save file lại và hoàn thành.

 
Cám ơn các bạn đã theo dõi bài note nhỏ này.

Previous article[DirectAdmin] Hướng dẫn fix lỗi lộ thông tin user đăng nhập DB của phpMyAdmin trên DA
Next article[ShellScript] Hướng dẫn tìm độ dài của 1 biến hoặc 1 dòng text trong file trên bash shell
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !