[Linux] Tắt chức năng Active-State Management (ASPM) của CentOS

Tắt chức năng ASPM của CentOS (pcie_aspm=off)

Active-State Management (ASPM) là cơ chế tiết kiệm điện năng được sử dụng cho các thiết bị phần cứng chuẩn khe cắm PCIe (Peripheral Component Interconnect Express), cơ chế sẽ kiểm soát nguồn điện năng ở các kết nối PCIe bằng cách giảm trạng thái sử dụng điện năng có thể bằng cả cách tắt tạm thời hoạt động của thiết bị kết nối PCIe đang không vận hành.

Khi mà ASPM được bật lên thì độ trễ trong hoạt động vận hành của thiết bị sẽ gia tăng do nó cần thời gian để truyển đổi trạng thái năng lượng điện sử dụng của thiết bị đó.

ASPM có 3 chính sách quyết định trạng thái năng lượng như sau :
default : set giá trị trạng thái năng lượng của các thiết bị PCIe dựa vào chỉ dẫn mặc định nằm trong firmware của hệ thống như BIOS.
powersave : luôn kiểm tra và tìm cách cắt giảm năng lượng ở mức cần thiết.
performance : tắt cơ chế ASPM để các PCIe thiết bị kết nối có thể được hoạt động hiệu suất mà không bị sự kìm hãm nào từ cơ chế kiểm soát năng lượng.

1. Kiểm tra chính sách trạng thái năng lượng đang sử dụng

# cat /sys/module/pcie_aspm/parameters/policy
default performance [powersave]

– Để điều chỉnh chính sách sử dụng cơ chế quản lý năng lượng ta làm như sau

# echo powersave > /sys/module/pcie_aspm/parameters/policy
# echo performance > /sys/module/pcie_aspm/parameters/policy
# echo default > /sys/module/pcie_aspm/parameters/policy

2. Bật/tắt cơ chế tiết kiệm điện năng ASPM

– Ta chỉ cần thêm giá trị “force” (kích hoạt) hoặc “off” (tắt đi) vào giá trị “pcie_aspm” ở dòng kernel trong grub.

# vi /etc/grub.conf
default=0
timeout=5
splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title CentOS (2.6.32-431.el6.x86_64)
 root (hd0,0)
 kernel /vmlinuz-2.6.32-431.el6.x86_64 ro root=UUID=ff923e39-1cf1-47ce-bc46-9be0cb790e5d rd_NO_LUKS rd_NO_LVM LANG=en_US.UTF-8 rd_NO_MD SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us rd_NO_DM rhgb quiet pcie_aspm=off
 initrd /initramfs-2.6.32-431.el6.x86_64.img

– Khởi động lại hệ thống.

Lưu ý :
– Nếu “pcie_aspm=force” được bật lên, trong trường hợp phần cứng lại không hỗ trợ chức năng ASPM thì hoàn toàn có thể khiến hệ thống dừng hoạt động vì thế trước khi bật giá trị “pcie_aspm=force” lên thì ta nên chắc chắn rằng toàn bộ phần cứng PCIe trên hệ thống phải hỗ trợ ASPM.

Quan điểm sử dụng 

– Theo quan điểm của mình thì mình sẽ tắt nó đi luôn không cần sử dụng vì các lý do sau :
+ Trong trường hợp mình có port mạng local ít sử dụng, thường cắm chung switch local, lâu ngày không xài thì hệ thống nhận diện ít traffic đi qua đi vào port local nên tự động tắt nó điện. Phải mất 1 thời gian để tìm ra nguyên nhân sao port mạng updown liên tục, nên sau này tắt luôn cho lành, cũng không tiết kiệm bao nhiêu.
+ Một số lỗi phiên bản Intel NIC cũng thường bị tắt sử dụng do chức năng này.

Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Previous article[Zabbix] Hướng dẫn thiết lập gửi mail tự động báo động trigger trong Zabbix bằng shell script
Next article[CTF] Writeup “hackertest.net” level 1 – 6
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !