Hướng dẫn liệt kê Vhost – Virtual Host trên Apache

Nếu mà bạn cấu hình hay troubleshoot các hoạt động liên quan đến dịch vụ Apache Web Server. Thì thường ta có thể nên kiểm tra trước liệt kê Vhost – thông tin Virtual Host đang hoạt động hoặc đang được cấu hình trên Apache. Để thực hiện thao tác này thì vô cùng dễ dàng với option ‘-S’ dùng cho cả các tên gọi chương trình Apache trên CentOSUbuntu như httpd/apache2 hoặc apachectl/apache2ctl.

Option ‘-S‘ sẽ liệt kê thông tin ports cùng địa chỉ IP hoặc tên miền được cấu hình cho từng website mà bạn đang sử dụng trên hệ thống. Kèm theo đó là thông tin về số dòng line nằm trong file cấu hình tương ứng của từng Vhost.

Liệt kê Vhost tên miền trên Apache

Ok, tới phần ví dụ đơn giản, để chạy lệnh ‘httpd/apache2‘ trên RHEL, CentOS, Fedora,..

+ CentOS/RHEL/Fedora

# httpd -S
# apache2 -S

+ Ubuntu/Debian

# apache2 -S
# apache2ctl -S

Output:

VirtualHost configuration: 
1.2.3.4:80 lab1.cuongquach.com (/etc/httpd/conf.d/cuongquach.com.conf:5)
2.3.4.5:80 lab2.cuongquachvn.com (/etc/httpd/conf.d/cuongquachvn.com.conf:1)
2.3.4.5:443 lab3.cuongquachvn.com (/etc/httpd/conf.d/cuongquachvn.com.conf:38)
Syntax OK

 
Đơn giản vậy thôi, bạn đã biết cách để liệt kê thông tin vhost trên dịch vụ web server Apache rồi.

Previous articleSự kiện “Vietnam Mobile Day 2017 – HCM” (HCM-20/05/2017)
Next articleHướng dẫn lọc địa chỉ IP trong file text với bash shell
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !