Hướng dẫn liệt kê Vhost – Virtual Host trên Apache

642

Nếu mà bạn cấu hình hay troubleshoot các hoạt động liên quan đến dịch vụ Apache Web Server. Thì thường ta có thể nên kiểm tra trước liệt kê Vhost – thông tin Virtual Host đang hoạt động hoặc đang được cấu hình trên Apache. Để thực hiện thao tác này thì vô cùng dễ dàng với option ‘-S’ dùng cho cả các tên gọi chương trình Apache trên CentOSUbuntu như httpd/apache2 hoặc apachectl/apache2ctl.

Option ‘-S‘ sẽ liệt kê thông tin ports cùng địa chỉ IP hoặc tên miền được cấu hình cho từng website mà bạn đang sử dụng trên hệ thống. Kèm theo đó là thông tin về số dòng line nằm trong file cấu hình tương ứng của từng Vhost.

Liệt kê Vhost tên miền trên Apache

Ok, tới phần ví dụ đơn giản, để chạy lệnh ‘httpd/apache2‘ trên RHEL, CentOS, Fedora,..

+ CentOS/RHEL/Fedora

+ Ubuntu/Debian

Output:

 
Đơn giản vậy thôi, bạn đã biết cách để liệt kê thông tin vhost trên dịch vụ web server Apache rồi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here