[Server] Danh sách Port dịch vụ mặc định trên DRAC card của server DELL

Cùng đến với nội dung cung cấp về “Danh sách Port dịch vụ mặc định trên DRAC card của server DELL”. DRAC (Dell Remote Access Controller) là một cổng interface được thiết kế riêng bởi nhà sản xuất DELL trên các dòng sản phẩm server DELL (từ thế hệ DELL 11th trở đi) nhằm cung cấp chức năng out-of-band management.

Cổng DRAC có phần cứng riêng như vi xử lý riêng, bộ nhớ, pin, cấu hình network và truy xuất system bus riêng biệt nhằm giúp cho quản trị viên có thể quản trị server ở 1 kênh kết nối khác tách biệt với OS server. Bạn có thể làm rất nhiều vấn đề liên quan đến phần cứng và theo dõi hoạt động của server thông qua giao diện web mà DRAC cung cấp. DRAC sẽ chạy trên 1 IP riêng, thường được gán bằng IP private chạy network private vì mục đích bảo mật.

Cổng interface remote access DRAC của server DELL 
Dưới đây là một số dịch vụ port tương ứng được chạy listen trên địa chỉ IP của card mạng Server DELL DRAC mà bạn cấu hình (thường là IP private).

  • 22 Secure Shell
  • 23 Telnet
  • 80 HTTP
  • 443 HTTPS
  • 161 SNMP (UDP)
  • 3668 Virtual Media server
  • 5869 Remote racadm server
  • 5900-5901 Console Redirection

Danh sách này tương đối hữu ích để các bạn có thể set up ‘port forwarding’ hay các rule firewall nhằm làm việc được với card mạng DRAC trong 1 số trường hợp cần thiết.

Previous article[WordPress] Ẩn chức năng ‘Bạn quên mật khẩu’ trang đăng nhập WordPress
Next article[ShellScript] 4 cách trích xuất con số từ 1 chuỗi kí tự trong bash shell
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !