[HP] Mẹo lấy thông tin HP ILO cơ bản qua cURL HTTP

Mẹo lấy thông tin HP ILO cơ bản qua cURL HTTP | Bạn có rất nhiều server HP với card ILO OOB dùng để quản lý server. Bạn có nhu cầu muốn biết nhanh chóng các thông tin cơ bản như sau : phiên bản ILO, firmware version, serial server,… mà không cần đăng nhập ILO web hay ssh để kiểm tra. Có thể làm được không ?! Rất thú vị là HP hỗ trợ đường dẫn Web URL cho phép lấy các thông tin trên qua HTTP ILO.

hp-logo

Có thể bạn quan tâm chủ đề khác
Hướng dẫn nâng cấp firmware ILO HP qua SSH
iSCSI là gì ? Tìm hiểu về hệ thống lưu trữ iSCSI SAN
Hướng dẫn lấy ADU log report trên OS Linux server HP
Kinh nghiệm swap ổ cứng từ server Dell cũ qua server Dell mới

Ví dụ IP ILO là : 10.12.166.100
Đường dẫn URL cần truy cập: http://10.12.166.100/xmldata?item=All

+ HTTP

# curl http://10.12.166.100/xmldata?item=All

+ HTTPS

# curl -k https://10.12.166.100/xmldata?item=All
<RIMP>
<HSI>
<SBSN>xxxxxxxx </SBSN>
<SPN>ProLiant DL360p Gen8</SPN>
<UUID>666532SGH3394VR1</UUID>
<SP>1</SP>
<cUUID>35363636-3233-4753-4833-333934565231</cUUID>
<VIRTUAL>
<STATE>Inactive</STATE>
<VID>
<BSN></BSN>
<cUUID></cUUID>
</VID>
</VIRTUAL>
<PRODUCTID> xxxxxxxx </PRODUCTID>
<NICS>
<NIC>
<PORT>1</PORT>
<DESCRIPTION>iLO 4</DESCRIPTION>
<LOCATION>Embedded</LOCATION>
<MACADDR>xx:xx:xx:xx:xx:xx</MACADDR>
<IPADDR>10.12.166.100</IPADDR>
<STATUS>OK</STATUS>
</NIC>
<NIC>
<PORT>2</PORT>
<DESCRIPTION>iLO 4</DESCRIPTION>
<LOCATION>Embedded</LOCATION>
<MACADDR>xx:xx:xx:xx:xx:xx</MACADDR>
<IPADDR>Unknown</IPADDR>
<STATUS>Disabled</STATUS>
</NIC>
<NIC>
<PORT>1</PORT>
<DESCRIPTION>HP Ethernet 10Gb 2-port 530FLR-SFP+ Adapter</DESCRIPTION>
<LOCATION>Embedded</LOCATION>
<MACADDR>f0:92:1c:0d:xx:xx</MACADDR>
<IPADDR></IPADDR>
<STATUS>OK</STATUS>
</NIC>
<NIC>
<PORT>2</PORT>
<DESCRIPTION>HP Ethernet 10Gb 2-port 530FLR-SFP+ Adapter</DESCRIPTION>
<LOCATION>Embedded</LOCATION>
<MACADDR>f0:92:1c:0d:xx:xx</MACADDR>
<IPADDR>N/A</IPADDR>
<STATUS>Link Down</STATUS>
</NIC>
</NICS>
</HSI>
<MP>
<ST>1</ST>
<PN>Integrated Lights-Out 4 (iLO 4)</PN>
<FWRI>2.55</FWRI>
<BBLK>03/11/2012</BBLK>
<HWRI>ASIC: 12</HWRI>
<SN>ILOSGH3394VR1 </SN>
<UUID>ILO666532SGH3394VR1</UUID>
<IPM>1</IPM>
<SSO>0</SSO>
<PWRM>3.2.0</PWRM>
<ERS>0</ERS>
<EALERT>0</EALERT>
</MP>
<SPATIAL>
<DISCOVERY_RACK>Not Supported</DISCOVERY_RACK>
<DISCOVERY_DATA>Server does not detect Location Discovery Services</DISCOVERY_DATA>
<TAG_VERSION>0</TAG_VERSION>
<RACK_ID>0</RACK_ID>
<RACK_ID_PN>0</RACK_ID_PN>
<RACK_DESCRIPTION>0</RACK_DESCRIPTION>
<RACK_UHEIGHT>0</RACK_UHEIGHT>
<UPOSITION>0</UPOSITION>
<ULOCATION>0</ULOCATION>
<cUUID>35363636-3233-4753-4833-333934565231</cUUID>
<UHEIGHT>1.00</UHEIGHT>
<UOFFSET>0</UOFFSET>
</SPATIAL>
<HEALTH>
<STATUS>2</STATUS>
</HEALTH>
</RIMP>

Tada, cực kì đơn giản và thú vị cho các bạn đang quản lý server HP có cổng ILO, muốn kết hợp sử dụng script để quản lý một số thông tin cơ bản của server HP qua ILO. Chúc các bạn thành công.

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleHướng dẫn cấu hình Wake-on Lan trên CentOS 7
Next article[AWS-News] Bản tin cập nhật từ AWS – 29/04/2018
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !