[cPanel] Hướng dẫn liệt kê tên user và Reseller owner trên cPanel bằng command-line

Trong trường hợp bạn có nhu cầu cần biết nhanh thông tin số lượng cPanel user và tên Reseller sở hữu user đó với cách thức command-line để tìm kiếm thông tin. Nếu vậy thì cPanel có hỗ trợ 1 file “/etc/trueuserowners” phía dưới hệ thống WHM/cPanel nhằm lưu trữ thông tin tên user và Reseller sở hữu user đó, trong file đó format rất đơn giản [user:owner]. Ví dụ :

userdemo: cuongquach
testing: root


Chú thích :

userdemo/testing = là 2 tên user trên hệ thống cPanel.
cuongquach/root = là 2 tên Reseller trên hệ thống cPanel đang sở hữu 2 tên trên.

Vậy với file này bạn có thể tìm được các thông tin cơ bản như sau, các lệnh đơn giản chỉ là kết hợp xử lý lọc output text thôi nên không cần giải thích nhé :

1. Số lượng user cPanel đang có trên hệ thống

# cat /etc/trueuserowners | wc -l

2. Số lượng user cPanel thuộc sở hữu của 1 Reseller

# grep "reseller-name" /etc/trueuserowners | cut -d':' -f1 | wc -l


– Thông tin tên các user thuộc sở hữu của 1 Reseller owner.

# grep "reseller-name" /etc/trueuserowners | cut -d':' -f1
user1
user2
user3
user4

Chú thích :
reseller-name = là tên Reseller mà bạn muốn tìm kiếm thông tin user được sở hữu bởi Reseller owner đó.

P/S : còn nếu bạn muốn tìm kiếm thông tin Reseller đang tồn tại hoặc số lượng Reseller đang có thì hãy xem bài viết này nhé. Hướng dẫn liệt kê danh sách tên Reseller trên cPanel bằng command-line .

Vâng bài viết ngắn gọn xúc tích đến đây là hết rồi. :3

Previous article[cPanel] Hướng dẫn liệt kê danh sách tên Reseller trên cPanel bằng command-line
Next article[cPanel] Hướng dẫn khoá và mở tài khoản user cPanel bằng command-line
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !