[DirectAdmin] Sửa lỗi “connection time out” khi truy cập File Manager DA

1524

Sửa lỗi “connection time out” khi truy cập
File Manager Direct Admin Panel

Sẽ có tình huống xảy ra khi bạn truy cập vào phần Direct Admin File Manager và gặp lỗi thông báo sau :

Điều này thường xảy ra khi mà source code của bạn quá nặng nên bộ đếm của DirectAdmin phải thực thi quá lâu để đếm tổng kết dung lượng các folder thành công. Nên DA khuyến khích ta tắt tính năng này đi để mỗi khi truy cập File Manager trong DA với các source nặng thì DA sẽ không tính toán dung lượng nữa.

Các bạn sẽ thực hiện các bước cấu hình như sau để tắt chúng đi :
1. Sửa file /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf và thêm nội dung “filemanager_du=0” . Mặc định là không có dòng này, “0” tức là disable tính năng này di, “1” là enable lên.

2. Task nhiệm vụ được cấu hình theo form để DA thực thi, sau khi thực thi thì file “task.queue” sẽ tự động biến mất. Ta sẽ add nhiệm vụ restart lại DA.

3. Chúng ta sẽ chạy DA Command Line Interface để thực thi các task nhiệm vụ được cấu hình trong “task.queue”

Bây giờ bạn kiểm tra lại việc đăng nhập và vào phần File Manager DA đi nhé.

#[DirectAdmin] Sửa lỗi “connection time out” khi truy cập File Manager DA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here