Ebook Kubernetes in Action (PDF)

Kubernetes in Action Ebook (PDF) Kubernetes là một mã nguồn mở được dùng để tự động triển khai hệ thống, scaling, quản lý các container. Nó thực sự là một hệ thống mạnh mẽ, được phát triển bởi Google. Google sử dụng Kubernetes để quản lý hàng tỉ docker container mà họ đang quản lý. Cuốn sách này sẽ đi chi tiết về Kubernetes giúp bạn tìm hiểu kĩ càng, vững nền tảng và cách sử dụng chương trình này.

Vì vậy đừng ngại download Ebook Kubernetes in Action tại Cuongquach.com .

kubernetes in action pdf

Thông tin chung về ebook “Kubernetes in Action”

Tên tài liệu Kubernetes in Action
Tác giả : Marko Luksa
Số trang : 628
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF
Thể loại : SystemAdmin/Linux/Container/Docker

Giới thiệu mục lục ebook “Kubernetes in Action”

TABLE OF CONTENTS

Part 1. Overview
Chapter 1. Introducing Kubernetes
Chapter 2. First steps with Docker and Kubernetes

Part 2. Core concepts
Chapter 3. Pods: running containers in Kubernetes
Chapter 4. Replication and other controllers: deploying managed pods
Chapter 5. Services: enabling clients to discover and talk to pods
Chapter 6. Volumes: attaching disk storage to containers
Chapter 7. ConfigMaps and Secrets: configuring applications
Chapter 8. Accessing pod metadata and other resources from applications
Chapter 9. Deployments: updating applications declaratively
Chapter 10. StatefulSets: deploying replicated stateful applications

Part 3. Beyond the basics
Chapter 11. Understanding Kubernetes internals
Chapter 12. Securing the Kubernetes API server
Chapter 13. Securing cluster nodes and the network
Chapter 14. Managing pods’ computational resources
Chapter 15. Automatic scaling of pods and cluster nodes
Chapter 16. Advanced scheduling
Chapter 17. Best practices for developing apps
Chapter 18. Extending Kubernetes

Link download free ebook “Kubernetes in Action”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải.)

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleCài đặt Guacamole Apache trên Ubuntu 16.04 làm Remote Desktop Gateway
Next articleJenkins: Hướng dẫn backup và restore dữ liệu Jenkins
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !