Giáo trình Nhập môn lập trình (PDF) – ĐH KHTN

Giáo trình Nhập môn lập trình (PDF) – Cuongquach.com | Nếu bạn đang chập chừng tìm hiểu về con đường lập trình viên thì những kiến thức tối thiểu cơ bản liên quan đến lập trình đều có thể học tại bộ giáo trình “Nhập môn lập trình” của trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM. Vậy đừng ngại download tài liệu Giáo trình Nhập môn lập trình tại Cuongquach.com .

giao-trinh-nhap-mon-lap-trinh-dhkhtn

Thông tin chung về ebook “Giáo trình Nhập môn lập trình”

Tên tài liệu :  Giáo trình Nhập môn lập trình
Tác giả : Đặng Bình Phương
Số ebook: 16 bài giảng + nhiều bài tập
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Format : PDF
Thể loại : Programming
Phiên bản: 1
Đăng tại: https://cuongquach.com/

Mục lục ebook “Giáo trình Nhập môn lập trình”

+ Table of content

Tuần 1: Các khái niệm cơ bản về KTLT
– Các khái niệm cơ bản: thuật toán, lưu đồ, …
– Biên dịch chương trình.
– Cấu trúc một chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình cấp cao (C/C++).
– Kiểu dữ liệu, các phép toán số học, luận lý, …
Tuần 2: Các cấu trúc điều khiển – Cấu trúc chọn
– if … else …
– switch
Tuần 3,4: Các cấu trúc điều khiển – Cấu trúc lặp
– for
– while
– do … while …
Tuần 5: Chương trình con
– Khái niệm về chương trình con.
– Chương trình con trong NNLT C/C++: Hàm con.
– Biến toàn cục, biến cục bộ.
– Tham số và truyền tham số (Call-by-Value).
Tuần 6: Kiểu dữ liệu có cấu trúc – Mảng dữ liệu
– Mảng một chiều.
– Các kỹ thuật lập trình với mảng 1 chiều.
Tuần 7: Kiểu dữ liệu có cấu trúc – Mảng dữ liệu
– Mảng hai chiều.
– Các kỹ thuật lập trình với mảng 2 chiều.
Tuần 8: Kiểu con trỏ
– Khái niệm biến con trỏ, địa chỉ vùng nhớ.
– Các phép toán số học trên con trỏ.
– Kiểu con trỏ và kiểu dữ liệu mảng.
Tuần 8: Kiểu con trỏ (tiếp theo)
– Kiểu con trỏ và hàm.
– Kiểu con trỏ cấp 2 và mảng các con trỏ (*).
Tuần 9: Kỹ thuật cấp phát động bộ nhớ
– Khái niệm về quản lý bộ nhớ động.
– Cấp phát và giải phóng bộ nhớ.
Tuần 10: Kiểu ký tự và chuỗi ký tự
– Kiểu ký tự và các hàm liên quan.
– Kiểu chuỗi ký tự và các hàm liên quan.
Tuần 11: Kiểu cấu trúc
– Khái niệm về kiểu cấu trúc.
– Các kỹ thuật lập trình với kiểu cấu trúc.
– Kiểu cấu trúc và kiểu mảng dữ liệu.
– Kiểu cấu trúc và kiểu con trỏ.
– Kiểu cấu trúc và hàm.
Tuần 12: Đệ quy
– Khái niệm đệ quy.
– Các kỹ thuật lập trình đệ qui cơ bản.
Tuần 13: Kỹ thuật lập trình trên bit
– Khái niệm về biểu diễn bit
– Các toán tử trên bit.
– Các phép dịch bit, quay bit.
Tuần 14: Kiểu tập tin
– Các loại tập tin: văn bản và nhị phân.
– Các kỹ thuật lập trình với kiểu tập tin.

Link download ebook “Giáo trình Nhập môn lập trình”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải.)

Nguồn:  https://cuongquach.com/

Previous articleHướng dẫn cài đặt Jenkins trên Ubuntu 18.04
Next articleTài liệu Quản trị Linux LPI 1, 2 và Advanced – Nhất Nghệ
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !