[Linux] Xem thông tin phiên bản Kernel, OS và Kiến Trúc Vi Xử Lý

Xem thông số phiên bản

Kernel, OS và Kiến Trúc Vi Xử Lý

Hệ Điều Hành : CentOS 6.6

Mình sẽ hướng dẫn trong bài này việc xem thông số phiên bản Kernel, Hệ Điều Hành Centos và cả kiến trúc vi xử lý hỗ trợ của Hệ Điều Hành Centos.

1> Xem phiên bản Centos hiện tại

# cat /etc/issue
 CentOS release 6.6 (Final)

hoặc

# cat /etc/redhat-release
 CentOS release 6.6 (Final)

2> Xem kiến trúc hệ điều hành Centos

# arch
 x86_64

Lệnh arch chỉ có một mục đích duy nhất đó là hiển thị kiến trúc vi xử lý của hệ điều hành.

3> Xem phiên bản Kernel và cả kiến trúc HĐH

 # uname -rps
 Linux 2.6.32-504.12.2.el6.x86_64 x86_64

Các tham số :
-r -> kernel-release
-p -> processor
-s -> kernel-name

Chúc các bạn thành công !

Previous articleThay đổi timezone trên CentOS/Ubuntu
Next articleFoxit Reader 7.1.5.425
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !