[Linux] Xem thông tin phiên bản Kernel, OS và Kiến Trúc Vi Xử Lý

1102

Xem thông số phiên bản

Kernel, OS và Kiến Trúc Vi Xử Lý

Hệ Điều Hành : CentOS 6.6

Mình sẽ hướng dẫn trong bài này việc xem thông số phiên bản Kernel, Hệ Điều Hành Centos và cả kiến trúc vi xử lý hỗ trợ của Hệ Điều Hành Centos.

1> Xem phiên bản Centos hiện tại

hoặc

2> Xem kiến trúc hệ điều hành Centos

Lệnh arch chỉ có một mục đích duy nhất đó là hiển thị kiến trúc vi xử lý của hệ điều hành.

3> Xem phiên bản Kernel và cả kiến trúc HĐH

Các tham số :
-r -> kernel-release
-p -> processor
-s -> kernel-name

Chúc các bạn thành công !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here