Thay đổi timezone trên CentOS/Ubuntu

1781

Khi bạn cài đặt xong một hệ thống OS Linux, thì đôi khi bạn sẽ gặp trường hợp hệ thống bị khác múi giờ (timezone) dẫn đến khác thời gian chạy trên hệ thống Linux so với thời gian mà bạn mong muốn. Điều này càng dễ gặp nếu bạn sử dụng VPS hay máy chủ ở nước ngoài. Vậy thì bạn cần phải thực hành thay đổi timezone trên CentOS/Ubuntu/Debian về  đúng múi giờ địa phương mà bạn mong muốn.

1. Cấu hình thay đổi timezone (múi giờ) CentOS/Ubuntu với /etc/localtime

Có 2 đối tượng file và thư mục bạn cần lưu ý trên CentOS/Ubuntu như sau :

  • /etc/localtime : file này dùng để cấu hình thời gian theo múi giờ của hệ thống. Rất nhiều chương trình khác nhau trên OS sử dụng thời gian hiển thị bởi ‘/etc/localtime‘ dùng làm thông tin thời gian. File này tốt nhất nên được link tới các file cấu hình múi giờ khác nhau tại ‘/usr/share/zoneinfo/‘.
  • /usr/share/zoneinfo/ : thư mục chứa các file dùng để cấu hình các múi giờ khác và được lưu thành từng file riêng biệt.

– Kiểm tra múi giờ hiện tại trên hệ thống.

Chú thích:
+ EDT : là múi giờ của New York – Mĩ .

– Giờ ta sẽ tiến hành thay đổi thời gian của hệ thống sang múi giờ của Việt Nam, bằng cách tạo soft link liên kết tới file định danh múi giờ (timezone) mà bạn muốn sử dụng.

 
Bạn có thể tham khảo 1 số danh sách cơ sở dữ liệu về tên các múi giờ ở link này: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones

2. Cấu hình đổi múi giờ CentOS/Ubuntu với NTP Server

Với cách này chúng ta đơn giản là sẽ sử dụng NTP Server remote của pool múi giờ Việt Nam để đồng bộ thời gian hệ thống Linux với máy chủ NTP Remote.
Bạn có thể chọn các múi giờ NTP Server pool tại đây : http://www.pool.ntp.org/zone/asia

– Cài đặt công cụ ‘ntpdate‘.

 
– Đồng bộ thời gian với NTP server Việt Nam, hoặc có thể sử dụng NTP Server của Châu Á sẽ tự động đồng bộ theo múi giờ của đất nước IP nơi bạn đang sử dụng.

 
– Thiết lập crontab để hệ thống tự động cập nhật thời gian với NTP Server mỗi ngày. Ví dụ cứ mỗi 12 tiếng 1 lần thì đồng bộ thời gian.

 
Như vậy bạn đã biết cách để cấu hình thay đổi timezone (múi giờ) trên OS Linux như CentOS và Ubuntu rồi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here