Ebook Pro Git 2nd Edition PDF – Download Free

Ebook Pro Git 2nd Edition – là một trong những cuốn sách rất hay giúp bạn thông thạo về Git. Ứng dụng giúp quản lý mã nguồn rất thông dụng vào thời điểm hiện tại. Không một lập trình viên nào không biết đến GIT. Vậy nếu bạn là lập trình viên và đang quan tâm về GIT, đừng ngại download ebook Pro Git 2 tại Cuongquach.com .

pro git 2nd edition pdf

Thông tin chung về ebook “Pro Git 2nd Edition”

Tên tài liệu : Pro Git 2nd Edition
Tác giả : Scott Chacon & Ben Straub
Số trang : 574
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF
Thể loại : Programming/Lập trình

Giới thiệu mục lục ebook “Pro Git 2nd Edition”

1. Getting Started
1.1 – About Version Control
1.2 – A Short History of Git
1.3 – Git Basics
1.4 – Installing Git
1.5 – First-Time Git Setup
1.6 – Getting Help
1.7 – Summary
2. Git Basics
2.1 – Getting a Git Repository
2.2 – Recording Changes to the Repository
2.3 – Viewing the Commit History
2.4 – Undoing Things
2.5 – Working with Remotes
2.6 – Tagging
2.7 – Tips and Tricks
2.8 – Summary
3. Git Branching
3.1 – What a Branch Is
3.2 – Basic Branching and Merging
3.3 – Branch Management
3.4 – Branching Workflows
3.5 – Remote Branches
3.6 – Rebasing
3.7 – Summary
4. Git on the Server
4.1 – The Protocols
4.2 – Getting Git on a Server
4.3 – Generating Your SSH Public Key
4.4 – Setting Up the Server
4.5 – Public Access
4.6 – GitWeb
4.7 – Gitosis
4.8 – Git Daemon
4.9 – Hosted Git
4.10 – Summary
5. Distributed Git
5.1 – Distributed Workflows
5.2 – Contributing to a Project
5.3 – Maintaining a Project
5.4 – Summary
6. Git Tools
6.1 – Revision Selection
6.2 – Interactive Staging
6.3 – Stashing
6.4 – Rewriting History
6.5 – Debugging with Git
6.6 – Submodules
6.7 – Subtree Merging
6.8 – Summary
7. Customizing Git
7.1 – Git Configuration
7.2 – Git Attributes
7.3 – Git Hooks
7.4 – An Example Git-Enforced Policy
7.5 – Summary
8. Git and Other Systems
8.1 – Git and Subversion
8.2 – Migrating to Git
8.3 – Summary
9. Git Internals
9.1 – Plumbing and Porcelain
9.2 – Git Objects
9.3 – Git References
9.4 – Packfiles
9.5 – The Refspec
9.6 – Transfer Protocols
9.7 – Maintenance and Data Recovery
9.8 – Summary

Link download free ebook “Pro Git 2nd Edition”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải. Không quảng cáo)

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous article[AWS] Tìm hiểu về Amazon EC2 – Amazon Elastic Compute Cloud
Next articleHọc CCNA/CCNP ở đâu tốt nhất tại TP HCM
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !