[Linux] Hướng dẫn cài đặt Git trên CentOS 6/7

Trong bài hướng dẫn này, mình sẽ chỉ cho bạn cách cấu hình và cài đặt Git trên CentOS 67.

Đối với những bạn không biết ‘Git‘ là gì ? thì tóm lược ‘Git‘ là một trong những Hệ thống Quản lý Phiên bản Phân tán, vốn được phát triển nhằm quản lý mã nguồn (source code) của Linux. Bạn có thể tìm hiểu thêm về ‘Git‘ trên Google. Hiện tại phiên bản mới nhất của ‘Git‘ là version ‘2.10.0‘ .

 
1. Cài đặt gói Repo EPEL

– Việc cài đặt các gói phần mềm hỗ trợ và cần thiết cho hoạt động cài đặt compile source ‘git‘ , còn nếu cài ‘git‘ bằng chương trình lệnh ‘yum‘ thì nó tự động cài đặt các chương trình cần thiết cho bạn.

# yum install epel-release -y
# yum groupinstall "Development Tools" -y
# yum install gettext-devel openssl-devel perl-CPAN perl-devel zlib-devel -y
# yum update

 
2. Cài đặt Git trên CentOS

+ Cách 1 : cài đặt qua ‘yum’
– Cài bằng cách này thì phiên bản ‘git’ cũ hơn so với phiên bản hiện tại.

# yum install git -y

 
– Kiểm tra phiên bản ‘git‘.

# git --version
git version 1.7.1

 
+ Cách 2 : compile source code git

# wget --no-check-certificate https://github.com/git/git/archive/v2.10.0.tar.gz
# tar xvf v2.10.0.tar.gz

 
– Sau khi giải nén file source code ‘git‘ , ta sẽ tiến hành biên dịch source.

# cd git-2.10.0/
# make configure
# ./configure --prefix=/usr/local
# make install

 
– Kiểm tra phiên bản ‘git‘.

# git --version
git version 2.10.0

 
Chúc mừng bạn, vậy là bạn đã thành công trong việc cài đặt chương trình Git trên Centos 6,7 rồi nhé. Nếu cần tra cứu thêm bất kì thông tin cụ thể nào thì bạn có thể kiểm tra website chính thức của Git : https://git-scm.com/

Previous article[PHP] Hướng dẫn cài đặt PHP 5.5/5.6 trên CentOS 6/7 bằng yum
Next article[PHP] Top 27 lỗi compile source PHP và giải pháp trên CentOS
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !