Hướng dẫn gỡ cài đặt dịch vụ CSF trên CentOS

Cuongquach.com – Hướng dẫn gỡ cài đặt dịch vụ CSF trên CentOS. Khi bạn cài đặt CSF ( ConfigServer Security & Firewall ) thì rất là đơn giản, chỉ cần script tự động của nhà cung cấp chương trình. Thì bây giờ để gỡ bỏ chương trình dịch vụ CSF khỏi hệ thống CentOS cũng đơn giản không kém. Đó chính là chạy script uninstall được để sẵn trên thư mục hoạt động của chương trình. Script đó có tên “uninstall.sh“.

gỡ cài đặt csf

Có thể bạn quan tâm:
Danh sách lệnh command line quản lý dịch vụ CSF

Giờ thì bạn chỉ cần login vào hệ thống bằng SSH. Và thực hiện các thao tác tuần tự sau.

# cd /etc/csf/
# ls -la | grep uninstall
0 lrwxrwxrwx 1 root root 31 Sep 16 12:32 uninstall.sh -> /usr/local/csf/bin/uninstall.sh

Bạn sẽ tìm thấy file gỡ cài đặt dịch vụ CSF. Giờ thì ta chạy file này nhé.

# sh uninstall.sh
Uninstalling csf and lfd...

Flushing chain `INPUT'
Flushing chain `FORWARD'
Flushing chain `OUTPUT'
Flushing chain `ALLOWIN'
Flushing chain `ALLOWOUT'
Flushing chain `CC_DENY'
Flushing chain `CONNLIMIT'
Flushing chain `DENYIN'
Flushing chain `DENYOUT'
Flushing chain `INVALID'
Flushing chain `INVDROP'
Flushing chain `LOCALINPUT'
Flushing chain `LOCALOUTPUT'
Flushing chain `LOGDROPIN'
Flushing chain `LOGDROPOUT'
Flushing chain `PREROUTING'
Flushing chain `POSTROUTING'
Flushing chain `OUTPUT'
Deleting chain `ALLOWIN'
...
...
removed `/var/lib/csf/backup/1494739932_pre_v10_07_upgrade'
removed `/var/lib/csf/backup/1495344731_pre_v10_08_upgrade'
removed `/var/lib/csf/backup/1497504738_pre_v10_12_upgrade'
removed `/var/lib/csf/backup/1505539933_pre_v10_25_upgrade'
removed `/var/lib/csf/backup/1498800802_pre_v10_14_upgrade'
removed `/var/lib/csf/backup/1505021533_pre_v10_24_upgrade'
removed directory: `/var/lib/csf/backup'
removed `/var/lib/csf/csf.dnscache'
removed `/var/lib/csf/lock/command.lock'
removed `/var/lib/csf/lock/list.lock'
removed `/var/lib/csf/lock/ST_IPTABLES.lock'
removed `/var/lib/csf/lock/CC_LOOKUPS.lock'
removed `/var/lib/csf/lock/COUNTRYCODE.lock'
removed `/var/lib/csf/lock/PT_LOAD.lock'
removed `/var/lib/csf/lock/AT_INTERVAL.lock'
removed `/var/lib/csf/lock/PT_INTERVAL.lock'
removed `/var/lib/csf/lock/LF_EXPLOIT.lock'
removed `/var/lib/csf/lock/LF_DIRWATCH.lock'
removed `/var/lib/csf/lock/LF_INTEGRITY.lock'
removed directory: `/var/lib/csf/lock'
removed `/var/lib/csf/csf.temppids'
removed directory: `/var/lib/csf'

...Done

Chương trình sẽ tự động xoá toàn bộ rule iptables mà CSF đang quản lý, xoá các file và thư mục vận hành của dịch vụ CSF. Rule iptables sẽ về mặc định trước lúc cài đặt CSF. Cực kì đơn giản để gỡ cài đặt dịch vụ tường lửa CSF trên CentOS phải không nào ?! Nếu có khó khăn gì đừng ngại comment bên dưới trao đổi với Cuongquach.com nhé.

Previous articleCài đặt và cấu hình DHCP Server trên CentOS 7
Next articleHướng dẫn cài đặt CSF trên CentOS – Config Server Firewall
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !