Hướng dẫn backup và restore Database MongoDB

751

Hướng dẫn backup và restore Database MongoDBCuongquach.com | Bạn đang quản trị máy chủ MongoDB và mong muốn sao lưu dữ liệu database MongoDB để khi có sự cố phát sinh sẽ có thể khôi phục lại dữ liệu database MongoDB. Vậy làm thế nào và làm ra sao ? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

backup-va-restore-mongodb-database

Có thể bạn quan tâm chủ đề khác:
Kích hoạt chứng thực trên MongoDB
Cài đặt MongoDB 4 trên CentOS 7

MongoDB backup/restore như thế nào ?

Đầu tiên bạn cần lưu ý nhớ rằng MongoDB sử dụng format jsonbson (binary json) để lưu trữ thông tin và dữ liệu. Json là chuẩn hỗ trợ cho con người đọc được rất dễ để export và import dữ liệu của bạn. Bạn chỉ cần sử dụng bất kì công cụ nào hỗ trợ json thậm chí là trình chỉnh sửa văn bản (text editor).

Ví dụ format Json:

Json khá là tiện lợi như vậy, nhưng lại thuận tiện cho việc backup (sao lưu) và khôi phục (restore). Binary JSON (bson), MongoDB sẽ lưu trữ hiển thị dữ liệu JSON document dưới chuẩn định dạng binary-encoded. Bson sẽ mở rộng kiểu mẫu dữ liệu JSON bằng cách thêm các thông tin cần thiết như loại dữ liệu, thứ tự field, hỗ trợ encoding và decoding với các ngôn ngữ khác nhau. Vì vậy mà khi backup và restore thường sẽ sử dụng file ‘bson‘.

Khi tiến hành khôi phục MongoDB database, nếu database collection chưa tồn tại thì MongoDB sẽ tự khởi tạo database mới rỗng và khôi phục dữ liệu cho.

Để backup database MongoDB ta sử dụng chương trình lệnh ‘mongodump‘ và để restore database MongoDB ta sử dụng chương trình lệnh ‘mongorestore‘.

1. Backup (sao lưu) Cơ Sở Dữ Liệu MongoDB

Cú pháp:

Chú thích:

  • -d/–db : tên MongoDB Database
  • -o/–out : đường dẫn thư mục sẽ chứa dữ liệu backup của MongoDB Databse.

Giả sử mình có database mẫu tên ‘SampleCollections‘.

Giờ mình tạo thư mục để chứa dữ liệu backup database MongoDB.

Tiếp đến ta chạy chương trình lệnh ‘mongodump‘ để tiến hành backup database ‘SampleColletions‘ ra thư mục : /opt/backup/mongodb/

Giờ kiểm tra thư mục database backup nào, bạn sẽ thấy có file .json và cả .bson .

Lúc này bạn đã biết cách backup Cơ Sở Dữ Liệu MongoDB, bạn có thể kết hợp một số thứ như :

  • Cronjob đặt lịch
  • Kết hợp output thư mục theo ngày tháng
  • Viết script để tự động backup
  • Nén thư mục chứa Cơ Sở Dữ Liệu MongoDB vừa được backup ra.

2. Restore (khôi phục) Cơ Sở Dữ Liệu MongoDB

Cú pháp:

Chú thích:

  • –drop : option này sẽ yêu cầu MongDB xoá database mà bạn chuẩn bị restore trước rồi mới khôi phục lại.
  • -d/–db : tên MongoDB database
  • <location_to_folder_containing_mongodb_database> : thư mục chứa dữ liệu MongoDB Database đã backup trước đó.

Giờ bạn muốn khôi phục lại database MongoDB mà bạn đã backup trước đó thì cú phá cũng đơn giản với chương trình lệnh ‘mongorestore‘.

Đơn giản phải không nào ! Chúc các bạn thực hiện thành công nhé.

Nguồn: https://cuongquach.com/

LEAVE A REPLY