Cài đặt MongoDB 4 trên CentOS 7

837

Cài đặt MongoDB 4 trên CentOS 7Cuongquach.com | MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở thuộc họ NoSQL. Nó được thiết kế theo kiểu hướng đối tượng, các bảng trong MongoDB được cấu trúc rất linh hoạt, cho phép các dữ liệu lưu trữ trên bảng không cần tuân theo một cấu trúc nhất định nào cả (điều này rất thích hợp để làm big data). MongoDB lưu trữ dữ liệu theo hướng tài liệu (document), các dữ liệu được lưu trữ trong document kiểu JSON nên truy vấn sẽ rất nhanh. Hôm nay qua bài viết này các bạn sẽ biết cách cài đặt dịch vụ MongoDB 4 trên CentOS 7.

Trang chủ : https://www.mongodb.com
Phiên bản : 4.x

cai-dat-mongodb-4-tren-centos-7

1. Tạo MongoDB 4 Repository

Giờ bạn sẽ tạo một file cấu hình Repository dành cho MongoDB version 4 .

Cập nhật thông tin Repository mới.

2. Cài đặt MongoDB 4 trên CentOS 7

Giờ ta tiến hành cài đặt gói chương trình ‘mongodb-org‘ phiên bản 4. Khi bạn cài đặt gói này sẽ bao gồm các thành phần sau được cài đặt theo:

  • mongodb-org-server : chương trình dịch vụ MongoDB (mongod) với các file cấu hình, init scripts,..
  • mongodb-org-mongos : dịch vụ MongoDB Shard.
  • mongodb-org-shell : MongoDB shell, môi trường console dịch vụ MongoDB.
  • mongodb-org-tools : chứa các chương trình tiện ích hỗ trợ MongoDB như import, export, restore, dump,…

Thực hiện cài bằng lệnh ‘yum‘, sau khi cài đặt chương trình dịch vụ MongoDB 4 sẽ có tên trên hệ thống là ‘mongod’.

Kiểm tra phiên bản của chương trình MongoDB.

Một số file hoạt động của dịch vụ mongod :

  • /etc/mongod.conf : file cấu hình dịch vụ mongod .
  • /var/log/mongodb/mongod.log : file log dịch vụ mongod .

3. Thiết lập giá trị ulimit cho mongod

Trên hệ thống Linux, thường quy định giá trị cấu hình ‘ulimit‘ nhằm giới hạn số lượng tiến trình (process), file được mở (open file), file descriptor được tạo hay share memory có thể tạo,… nếu giá trị thấp thường sẽ gây các vấn đề nhất định cho hoạt động dịch vụ MongoDB. Vì vậy ta nên tăng giới hạn cấu hình ulimit lên.

4. Khởi động dịch vụ MongoDB và kiểm tra dịch vụ

Giờ ta sẽ khởi động dịch vụ MongoDB và thiết lập dịch vụ mongod 4 khởi động cùng hệ thống CentOS 7.

Kiểm tra trạng thái dịch vụ MongoDB.

Kiểm tra xem đã có tiến trình dịch vụ mongod đang chạy chưa.

Kiểm tra xem dịch vụ MongoDB đã lắng nghe port 27017 mặc định của mongod chưa nhé.

Thực hiện truy cập dịch vụ mongod bằng giao diện console MongoDB.

5. Thiết lập firewall rule cho dịch vụ MongoDB

Như đã biết mặc định dịch vụ MongoDB lắng nghe trên port 27017 TCP, vì vậy nếu bạn có sử dụng các chương trình firewall khác nhau thì hãy allow kết nối đến port 27017 . Ví dụ, tường lửa ‘iptables’.

Vậy là bạn đã biết cách cài đặt MongoDB 4 trên CentOS 7 rồi phải không nào. Nếu có thắc mắc gì đừng ngại comment trao đổi cùng ‘Cuongquach.com‘ nhé.

Nguồn : https://cuongquach.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here