[Ebook] Mastering Kali Linux for Advanced Penetration Testing

Mastering Kali Linux for Advanced Penetration Testing

Thông tin chung về “Mastering Kali Linux for Advanced Penetration Testing”

Tên tài liệu : Mastering Kali Linux for Advanced Penetration Testing
Tác giả : Rober W. Beggs
Số trang : 356
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF
Thể loại : Penetration

Giới thiệu mục lục ebook “Mastering Kali Linux for Advanced Penetration Testing”

Chapter 1: Starting with Kali Linux
Chapter 2: Identifying the Target – Passive Reconnaissance
Chapter 3: Active Reconnaissance and Vulnerability Scanning
Chapter 4: Exploit
Chapter 5: Post Exploit – Action on the Objective
Chapter 6: Post Exploit – Persistence
Chapter 7: Physical Attacks and Social Engineering
Chapter 8: Exploiting Wireless Communications
Chapter 9: Reconnaissance and Exploitation
Chapter 10: Exploiting Remote Access Communications
Chapter 11: Client-side Exploitation

Link download ebook

Google Drive : https://drive.google.com/file/d/0B-hV1HrMP8j1X2ZmSXphVHVpcFE/

Previous article[Ebook] Metasploit – The Penetration Testers Guide
Next article[Ebook] Thinking in Java 3rd Edition – Download PDF
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !