Ebook Giáo trình SQL – Trần Nguyên Phong (PDF)

1743

Ebook Giáo trình SQL – Trần Nguyên Phong – Cuongquach.com | Trong giáo trình này, tác giả không có tham vọng đề cập đến mọi khía cạnh của SQL mà chỉ mong muốn rằng đây sẽ là tài liệu tham khảo tương đối đầy đủ về các câu lệnh thường được sử dụng trong SQL. Ngoài sáu chương trong giáo trình, phần phụ lục ở cuối giáo trình đề cập đến cơ sở dữ liệu mẫu được sử dụng trong hầu hết các ví dụ và một số hàm thường được sử dụng trong hệ quản trị SQL Server 2000 để bạn đọc tiện trong việc tra cứu. Vậy đừng ngại download tài liệu “Giáo trình SQL – Trần Nguyên Phong” tại Cuongquach.com .

giáo trình sql trần nguyên phong

Thông tin chung về ebook “Giáo trình SQL”

Tên tài liệu Giáo trình SQL
Tác giả : Trần Nguyên Phong
Số ebook: 146
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Format : PDF
Thể loại : Programming/SQL

Giới thiệu mục lục ebook “Giáo trình SQL”

+ Table of content

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ SQL
CHƯƠNG 2: NGÔN NGỮ THAO TÁC DỮ LIỆU
CHƯƠNG 3: NGÔN
CHƯƠNG 4: BẢO MẬT TRONG SQL
CHƯƠNG 5: THỦ TỤC LƯU TRỮ, HÀM VÀ TRIGGER
CHƯƠNG 6: GIAO TÁC SQL

Link download free ebook “Giáo trình SQL”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải. Không quảng cáo)

Nguồnhttps://cuongquach.com/

Đánh giá sao từ người đọc :
[ Tổng : 2 - Trung bình: 4 ]