Thay đổi mật khẩu user trong MySQL Server

4841

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi mật khẩu user MySQL server hoặc bạn  không xài MySQL mà sử dụng cài đặt MariaDB (một nhánh fork từ MySQL). Trong trường hợp này chúng ta đã quên mật khẩu nhưng vẫn còn mật khẩu quyền user tối cao của hệ thống Linux như root.

Chúng ta đăng nhập console MySQL để thực hiện nhiệm vụ thay đổi mật khẩu user trong MySQL :

Bước 1 : sử dụng db mysql

Sử dụng CSDL mysql.

Bước 2 : thay đổi mật khẩu user

Thực thi lệnh thay đổi mật khẩu user trong SQL. Chúng ta có 2 cấu trúc lệnh SQL như sau :

Cấu trúc 1:

Ví dụ 1 :


Cấu trúc 2
:

Ví dụ 2 :

 

Bước 3 : reload lại quyền hạn

Chúng ta sẽ reload lại các quyền hạn liên quan user và thoát console MySQL hoàn thành niệm vụ thay đổi mật khẩu user trong MySQL.

Chúc các bạn thành công trong việc đổi mật khẩu user MySQL Server nhé.