[ShellScript] 4 cách trích xuất con số từ 1 chuỗi kí tự trong bash shell

521

Dưới đây là một vài cách thường được sử dụng để trích xuất con số trong 1 chuỗi trên bash shell. Trong các ví dụ dưới mình sẽ sử dụng đoạn text là ‘Toi nam nay 999 tuoi roi‘ và trích xuất ra con số ‘999‘, cùng bắt đầu với các ví dụ nhé.

 
1. Sử dụng ‘tr’

 
2. Sử dụng ‘sed’

 
3. Sử dụng ‘bash’ shell

hoặc

 
4. Sử dụng lệnh ‘grep’

 
Có thể còn nhiều cách hay hơn, các bạn cùng bình luận chia sẻ thêm nhé. 😉

Clip demo

LEAVE A REPLY