[ShellScript] 4 cách trích xuất con số từ 1 chuỗi kí tự trong bash shell

4 cách trích xuất con số từ 1 chuỗi kí tự trong bash shellCuongquach.com | Dưới đây là một vài cách thường được sử dụng để trích xuất con số trong 1 chuỗi trên bash shell. Trong các ví dụ dưới mình sẽ sử dụng đoạn text là ‘Toi nam nay 999 tuoi roi‘ và trích xuất ra con số ‘999‘, cùng bắt đầu với các ví dụ nhé.

1. Sử dụng ‘tr’

# NUMBER=$(echo "Toi nam nay 999 tuoi roi." | tr -dc '0-9')
# echo $NUMBER
999

2. Sử dụng ‘sed’

# NUMBER=$(echo "Toi nam nay 999 tuoi roi." | sed 's/[^0-9]*//g')
# echo $NUMBER
999

3. Sử dụng ‘bash’ shell

# STRING="Toi nam nay 999 tuoi roi."
# echo "${STRING//[!0-9]/}"
999

hoặc

# echo "${STRING//[^0-9]/}"

4. Sử dụng lệnh ‘grep’

# NUMBER=$(echo "Toi nam nay 999 tuoi roi." | grep -o -E '[0-9]+')
# echo $NUMBER
999

 
Có thể còn nhiều cách hay hơn, các bạn cùng bình luận chia sẻ thêm nhé. 😉

Nguồn: https://cuongquach.com/

1
2
Previous article[Server] Danh sách Port dịch vụ mặc định trên DRAC card của server DELL
Next article[Linux] 3 cách xoá hết nội dung các dòng trong file text bằng vi/vim Linux
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !