[Linux] 3 cách xoá hết nội dung các dòng trong file text bằng vi/vim Linux

Ở đây chúng ta sẽ bàn về việc sử dụng vài phím tắt khi đang sử dụng chương trình ‘vi/vim‘ giao diện terminal để chỉnh sửa 1 file text trên Linux. Khi đang chỉnh sửa bằng ‘vi/vim‘ chúng ta có phát sinh nhu cầu cần xoá toàn bộ nội dung file text thì chúng ta thường sẽ làm như thế nào cho nhanh nhất. Cũng điểm qua 3 mẹo nhỏ phím tắt này nhé.

Cách 1:

gg
dG

 
Diễn giải:
– Dùng lệnh ‘gg‘ để di chuyển về đầu dòng ở dòng đầu tiên file text.
– Gõ lệnh ‘dG‘ để xoá toàn bộ các dòng text trong file văn bản.

 
Cách 2 :

:1,$d

 
Diễn giải:
– Kí tự ‘:‘ nhằm chỉ dẫn cho chương trình ‘vi’ biết chuẩn bị thực thi 1 câu lệnh.
– Kí tự ‘1,$‘ , nhằm chỉ ra độ dài số lượng dòng sẽ bị xoá bởi kí tự ‘d‘ . Ở đây 1 -> $ , sẽ chạy từ dòng 1 đến cuối file text.

 
Cách 3 :

:%d

 
Diễn giải:
– Kí tự ‘:‘ nhằm chỉ dẫn cho chương trình ‘vi’ biết chuẩn bị thực thi 1 câu lệnh.
– Kí tự ‘%‘, nghĩa là áp chỉ toàn bộ dòng của file text.
– Kí tự ‘d‘ , thực hiện xoá những dòng line được chỉ định.

Ở trên là 3 “Mẹo xoá hết nội dung dòng trong file text bằng vi/vim Linux” , hy vọng các bạn thấy hữu ích.

Previous article[ShellScript] 4 cách trích xuất con số từ 1 chuỗi kí tự trong bash shell
Next article[Linux] Hướng dẫn liệt kê thông tin các module kernel driver trên Linux
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !