Hướng dẫn xác định tên OS Linux và phiên bản OS bằng Bash Shell

726

Hướng dẫn xác định tên OS Linux và phiên bản OS bằng bash shell | Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ điểm qua một bài note nhỏ về việc code bằng bash shell. Với nội dung “làm thế nào để xác định tên OS Linux phổ biến như CentOS, Ubuntu, Debian và xác định thông tin phiên bản OS“.

Gnu-bash-logo

Đầu tiên ta cần lưu ý các file chứa thông tin tên OS
CentOS : /etc/redhat-release
Ubuntu : /etc/lsb_release
Debian : /etc/debian_version

Kế đến là lệnh có thể hỗ trợ hiển thị tên OS và phiên bản OS.
CentOS: rpm
Ubuntu/Debian: lsb_release

Và đây là code mà mình đã code thường được tái sử dụng trong các bash shell script khác nhau của cá nhân. Các bạn có thể tham khảo, vì có khi bạn có cách code hay hơn thì sao ;).

+ Link Code Githubhttps://github.com/cuongquach/my-bash-shell-collection/blob/master/os/check-os-version.sh

Đơn giản phải không nào. Hy vọng hữu ích đối với các bạn khi code bash shell để xác định  OS và phiên bản OS nhằm tự động hoá tác vụ.

Nguồn: https://cuongquach.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here