[Linux] Hướng dẫn xác định tên bản phân phối hệ điều hành Linux

467

Cùng đến với bài viết xác định tên bản phân phối hệ điều hành Linux, điều này sẽ hỗ trợ thông tin cơ bản cho bạn nhé.

Có khá là nhiều cách để xác định xem hệ điều Linux mà bạn đang sử dụng là hệ điều hành phân phối nào, ví dụ như CentOS hay Ubuntu,… Điều này khá là đơn giản nhưng lại quan trọng đối với những bạn mới tìm hiểu về Linux, các bạn cần biết chắc chắn 1 hệ thống được tiếp nhận là phiên bản phân phối Linux nào để có những cách sử dụng phù hợp với bản Linux đó.

Mình sẽ liệt kê ra 3 cách xác định thông tin về tên bản phân phối hệ điều hành Linux bạn đang sử dụng, đơn giản với việc đọc các file thông tin của hệ thống, không cần xài tool chi hết.

 
1. File ‘os-release’

+ Red Hat Linux

 
+ CentOS Linux

 
+ Fedora Linux

 
+ Debian Linux

 
+ Ubuntu and Linux Mint

 
+ Gentoo Linux

 
+ SuSE Linux

 
2. File ‘/proc/version’

 
3. File ‘/etc/issue’

 
Từ các file nội dung trên, các bạn có thể áp dụng vào shell script để tự động tìm kiếm thông tin cần thiết về hệ thống.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here