[Linux] Hướng dẫn xác định tên bản phân phối hệ điều hành Linux

Cùng đến với bài viết xác định tên bản phân phối hệ điều hành Linux, điều này sẽ hỗ trợ thông tin cơ bản cho bạn nhé.

Có khá là nhiều cách để xác định xem hệ điều Linux mà bạn đang sử dụng là hệ điều hành phân phối nào, ví dụ như CentOS hay Ubuntu,… Điều này khá là đơn giản nhưng lại quan trọng đối với những bạn mới tìm hiểu về Linux, các bạn cần biết chắc chắn 1 hệ thống được tiếp nhận là phiên bản phân phối Linux nào để có những cách sử dụng phù hợp với bản Linux đó.

Mình sẽ liệt kê ra 3 cách xác định thông tin về tên bản phân phối hệ điều hành Linux bạn đang sử dụng, đơn giản với việc đọc các file thông tin của hệ thống, không cần xài tool chi hết.

 
1. File ‘os-release’

+ Red Hat Linux

# cat /etc/redhat-release

 
+ CentOS Linux

# cat /etc/centos-release
CentOS Linux release 7.2.1511 (core)

 
+ Fedora Linux

# cat /etc/fedora-release
Fedora release 24

 
+ Debian Linux

# cat /etc/debian_version

 
+ Ubuntu and Linux Mint

# cat /etc/lsb-release
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=16.04
DISTRIB_CODENAME=xenial
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 16.04.1 LTS"

 
+ Gentoo Linux

# cat /etc/gentoo-release

 
+ SuSE Linux

# cat /etc/SuSE-release

 
2. File ‘/proc/version’

# cat /proc/version
Linux version 2.6.32-504.23.4.el6.x86_64 (mockbuild@c6b9.bsys.dev.centos.org) (gcc version 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-11) (GCC) ) #1 SMP Tue Jun 9 20:57:37 UTC 2015

 
3. File ‘/etc/issue’

# cat /etc/issue
CentOS release 6.6 (Final)
Kernel \r on an \m

 
Từ các file nội dung trên, các bạn có thể áp dụng vào shell script để tự động tìm kiếm thông tin cần thiết về hệ thống.

Previous article[PHP] Hướng dẫn compile cài đặt PHP Memcache Extension và PHP Memcached Extension
Next article[OpenSource] Top 6 dịch vụ giám sát uptime của website
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !